×
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
banner

Managing and conserving forests for multiple values

Managing and conserving forests for multiple values je projekt v rámci Co-operation in higher education, training and youth, který tvoří konsorcium 6 univerzit ( 3 evropské univerzity v Praze, Goettingen a Brašově a 3 kanadských univerzit v Quebecu, Albertě a Britské Kolumbii). Cílem projektu je prostřednictvím výměn studentů a učitelů zprostředkovat účastníkům teoretické i praktické znalosti v řešení hospodaření v lesích s multifunkčním lesním hospodářstvím.