×
Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.
Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

**MAURELLI, M. – **MARTINS, O. – **MORGAN, E. – **CHARLIER, J. – **CRINGOLI, G. – **MATEUS, T. – **BACESCU, B. – **CHARTIER, C. – **CLAEREBOUT, E. – **DE WAAL, T. – **HELM, C. – **HERTZBERG, H. – **HINNEY, B. – **HÖGLUND, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – **MICKIEWICZ, M. – **PETKEVICIUS, S. – **SIMIN, S. – **SOTIRAKI, S. – **TOSHESKA, M. – **TOTH, M. – **MARTÍNEZ-VALLADARES, M. – **VÁRADY, M. – **SEKOVSKA, B. – **VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, G. – **RINALDI, L. A Qualitative Market Analysis Applied to Mini-FLOTAC and Fill-FLOTAC for Diagnosis of Helminth Infections in Ruminants. Frontiers in Veterinary Sciences, 2020, roč. 7, č. October 2020, s. 1-12. ISSN: 2297-1769.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – **RESLOVÁ, N. – **ŠKORPÍKOVÁ, L. – ČADKOVÁ, Z. – **KAŠNÝ, M. Anthelmintická rezistence v českých chovech koz. Náš chov, 2020, roč. 2020, č. 12, s. 38-40. ISSN: 0027-8068.

KYRIÁNOVÁ, I. – KOPECKÝ, O. – **ŠLOSÁRKOVÁ, S. – VADLEJCH, J. Comparison of internal parasitic fauna in dairy goats at conventional and organic farms in the Czech Republic . Small Ruminant Research, 2019, roč. 175, č. May 2019, s. 126-132. ISSN: 0921-4488.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Comparison of lungworm infection in a herd of young and dairy goats at an organic farm. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – KYRIÁNOVÁ, I. – NÁPRAVNÍKOVÁ, J. – DUCHÁČEK, J. – HUSÁK, T. – **CHAY-CANUL, A. – **ZARAGOZE-VERA, C. – **CRUZ-BACAB, L. – VADLEJCH, J. Do live weight, body condition score, back muscle or back-fat reserves create the suspicion of goats infected with Eimeria or Trichostrongylids?. Animals, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Eimeriosis seasonal dynamics patterns at an organic sheep farm in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 70-75. ISSN: 1211-3174.

KYRIÁNOVÁ, I. – **DRNEK, J. – LANGROVÁ, I. – PEŘINKOVÁ, P. – NECHYBOVÁ, S. Gastrointestinal Parasites in Giraffes Kept in Zoological Gardens of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 122-126. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – RYLKOVÁ, K. – ZIKMUND, M. – LANGROVÁ, I. Health risks associated with wild animal translocation: a case of the European bison and an alien parasite. Biological Invasions, 2017, roč. 19, č. 4, s. 1121-1125. ISSN: 1387-3547.

JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – KYRIÁNOVÁ, I. – **ZIKMUNDOVÁ, E. – PETRIČÁKOVÁ, K. – NEUMANN, C. Hygiena pastvin jako prevence parazitóz koní. Náš chov, 2022, roč. , č. , s. 40-41. ISSN: 0027-8068.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – **VÁRADY, M. – **CHARLIER, J. Resistance of strongylid nematodes to anthelmintic drugs and driving factors at Czech goat farms. BMC Veterinary Research, 2021, roč. 17, č. 1, s. 0-0. ISSN: 1746-6148.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KOPECKÝ, O. – LANGROVÁ, I. Seasonal dynamics of endoparasitic infections at an organic goat farm and the impact of detected infections on milk production . Parasitology Research, 2017, roč. 11, č. 116, s. 3211-3219. ISSN: 0932-0113.

**RESLOVÁ, N. – **ŠKORPÍKOVÁ, L. – KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – **HÖGLUND, J. – **SKUCE, P. – **KAŠNÝ, M. The identification and semi-quantitative assessment of gastrointestinal nematodes in faecal samples using multiplex real-time PCR assays. Parasites & Vectors, 2021, roč. 14, č. 1, s. 0-0. ISSN: 1756-3305.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. Verminózní pneumonie ovcí a koz. Veterinářství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 632-639. ISSN: 0506-8231.

Article in collection of an event

MAGDÁLEK, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. Ashworthius sidemi u jelenovitých přežvýkavců (Cervidae) na území České republiky. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 66-71.

Research report containing classified information

HLAVA, J. – KYRIÁNOVÁ, I. Metodické postupy k dlouhodobému potlačení výskytu parazitů v chovu skotu. Praha: , 2016, 31s. ISBN: ,

Other results

KYRIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kokcidiózy malých přežvýkavců. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 90-102. ISBN: 978-80-213-2612-5. Stáhnout soubor