×
Ing. Jan Maňas
doktorand
banner

Publikace

Article in a professional periodical

MAŇAS, J. Vliv stavebního rozvoje na polohu a podobu center malých obcí – vyhodnocení pomocí metody Space syntax. Architektura a Urbanizmus, 2020, roč. 3-4, č. 54, s. 252-260. ISSN: 0044-8680.