×
Ing. Petra Melicharová, Ph.D.
Děkanát FAPPZ
banner

Grants

Vliv H2S a inhibitorů enzymů jeho endogenní produkce na zrání, partenogenetickou aktivaci a stárnutí oocytů Xenopus laevis

GA FAPPZ, 2010-2010

Vliv gasotransmiteru H2S na meiotickou kompetenci prasečích oocytů

GA FAPPZ, 2011-2011