×
Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

DOLEŽAL, F. – **HERNANDEZ-GOMIS, R. – MATULA, S. – **GULAMOV, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KHODJAEV, S. Actual Evapotranspiration of Unirrigated Grass in a Smart Field Lysimeter. Vadose Zone Journal, 2018, roč. 17, č. 1, s. 1-13. ISSN: 1539-1663.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Application of k-Nearest code to the improvement of class pedotransfer functions and countrywide Field Capacity and Wilting Point maps. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-5395.

MIHÁLIKOVÁ, M. – BAŞKAN, O. – DENGIZ, O. Capability of Different Interpolation Models and Pedotransfer Functions to Estimate Soil Hydraulic Properties in Büyükçay Watershed. Environmental Earth Sciences, 2015, roč. 74, č. 3, s. 2425-2437. ISSN: 1866-6280.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Estimation of the Soil Water Retention Curve (SWRC) Using Pedotransfer Functions (PTFs). Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 4, s. 113 - 122. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – PEŠKOVÁ, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – KŘOVÁK, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Evapotranspiration Impact on Diurnal Discharges in a Small Catchment. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, 2017, roč. 22, č. 8, s. 1-11. ISSN: 1084-0699.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. HYPRESCZ – database of soil hydrophysical properties in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 1, s. 34-41. ISSN: 1801-5395.

MIHÁLIKOVÁ, M. – ÖZYAZICI, M. – DENGIZ, O. Mapping Soil Water Retention on Agricultural Lands in Central and Eastern Parts of the Black Sea Region in Turkey. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce, 2016, roč. 142, č. 12, s. 1-9. ISSN: 0733-9437.

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Practical application of DSS-FS fertigation simulator in several crops worldwide. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2014, roč. 63, č. 4, s. 532-537. ISSN: 1531-0353.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Testing of activated carbon for water and non-volatile LNAPL quantitative determination in porous media under laboratory conditions. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 161-168. ISSN: 1801-5395.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – LUFINKOVÁ, J. – BÁŤKOVÁ, K. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. ..., 2015, roč. 61, č. 11, s. 515-521. ISSN: N.

MIHÁLIKOVÁ, M. – **DENGIZ, O. Towards More Effective Irrigation Water Usage by Employing the Land Suitability Assessment for Various Irrigation Techniques. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2019, roč. 68, č. 4, s. 617-628. ISSN: 1531-0353.

Chapters in technical book

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI). Italy: Publications Office of the European Union, 2013, 168s. ISBN 978-92-79-32355-3. Soil data from the Czech Republic, s. 27-30.

Article in collection of an event

Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., MSc. Joao Barradas, Ing. Markéta Miháliková, 2010

Technically realized results

MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – KRÁL, M. – ŠLAPÁKOVÁ, B. – DVOŘÁK, P. – **KÝBUSOVÁ, H. Aktivní biouhel - fermentovaný substrát s biouhlem, Active biochar - fermented substrate with biochar, biochar; bokashi; soil microorganisms; soil fertility; carbon sequestration, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Aktivní biouhel, TJ0100071-V1, Bokashi je způsob fermentace odpadní biomasy, který výrazně urychluje proces kompostování pomocí tzv. efektivních mikroorganismů. Funkční vzorek využívá bokashi proces k aktivaci biouhlu pro vytvoření substrátu vhodného k přímé aplikaci do půdy. Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. TJ01000071 byla uzavřena dne 30.1.2020 se spolupříjemcem Bemagro a.s. se sídlem Malonty č.p. 101, 382 91 Malonty, IČO: 60071222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621, zastoupená Václavem Hesem, generálním ředitelem., Průměrné náklady na fermentovaný substrát se pohybují okolo 1200 Kč/100 m2. Substrát s bokashi aktivovaným biouhlem doporučujeme aplikovat na pozemek zhruba jednou za tři roky. , Česká zemědělská univerzita v Praze (88%) a Bemagro a.s. (12%), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certified methodologies

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – VOPRAVIL, J. Mapa ČR - odhad zásoby půdní vody dostupné pro rostliny, Czech Republic: Total Available Water between -50 and -15000 cm, total available water; HYPRESCZ, 2012, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa zásoby dostupné vody, číslo osvědčení: 15/2012-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody v orných půdách ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2012, Osvědčení MZe č. 15/2012-13300

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

Research report containing classified information

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Stanovení hydrofyzikálních vlastností substrátu se zeolitem. Praha: ČZU v Praze, 2015, 9s. ISBN: ,

Other results

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HERNÁNDEZ-GOMIS, R. – **GULAMOV, M. – DOLEŽAL, F.Actual evapotranspiration at a typical standard weather station measured by a smart field lysimeter. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Oral presentation..

Application of pedotransfer functions to estimate unsaturated hydraulic conductivity K(h) for the testing locality of Crop Research institute in Praha Ruzyně Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010

Application of pedotransfer functions on retention behaviours of soils prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2006

Applicaton and use of the minidisc infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2008

RODNÝ, M. – RODNÝ, P. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Automatizácia merania minidiskovým infiltrometrom s využitím princípu sledovania častíc. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.460-465. SAV Bratislava.

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fine resolution soil water fluxes measured with a small Smart Field Lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-10198, 2014 EGU General Assembly 2014.

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Horizontálna a vertikálna priestorová variabilita hydraulickej vodivosti pody s biologickým povlakom. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.466-472. SAV Bratislava.

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – FOLAUFOVÁ, K. – **DZIADULA, A.Hydrophysical properties of biochar treated soils in a laboratory study. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Poster presentation..

HYPRESCZ – Database of hydrophysical properties of soils in the Czech Republic prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Markéta Miháliková, Ing. Kamila Špongrová, MSc., Martina Vlčková (externí), 2010

MATULA, S. – CHALA, A. – DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil core sample size on soil water retention curve determination. 2012, Poster, presented at 20th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant_Atmosphere System". 15th November 2012, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by A.Čelková, p. 457-468. ISBN: 978-80-89139-28-6.

**FREMROVÁ, L. – **SCHWARZOVÁ, P. – **KURÁŽ, V. – DOLEŽAL, F. – **BRAŤKOVÁ, N. – **VALERIÁNOVÁ, A. – KULHAVÝ, Z. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **ČERMÁK, M.Meliorace-Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 2017, Skupina typů: Právní předpisy a směrnice výsledek typu Hneleg Typ ve skupině: PPN-Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Odeslat do RIV: Ano patří do RIV Rok dokončení:2017 Kompetenčně příslušný orgán:Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví Číselná identifikace: ČSN 75 0434 Územní platnost: platnost pro Českou republiku .

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření evapotranspirace, srážek, infiltrace a průsaku pomocí malého inteligentního lyzimetru. 2013, Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚH SAV a SVH., Bratislava, Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský výbor pre hydrológiu, 23.09.2013, Smolenický zámok, 52 - 63 str., 978-80-89139-30-9.

ÖZYAZICI, M. – DENGIZ, O. – SAGLAM, M. – ERKOÇAK, A. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Minimum data set analysis in hazelnut areas using multivariate statistics and geostatistics methods. 2014, Book of Proceedings: 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Eurasian Soil Science Societies 14-16 October, 2014 Side, Antalya/Turkey. pp. 602-610. ISBN 979-605-63090-3-8.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements. 2014, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, roč.1, č.2, s.170-175. ISSN: 2148-2306 .

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření (2. doplněné vydání). 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, 978-80-213-2434-3.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimediální učebnice vybraných hydropedologických terénních měření. 2011. In: Havelková, L., Khel, T. a Holubík, O. (Eds.), Sborník abstraktů "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", Chodová Planá, 21.-22.9. 2011, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 2011. s.6.

National maps of hydrolimits Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Field capacity and wilting point estimations using the k-nearest program based on the nearest neighbour method Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Pedotransfer functions for point estimation of soil water retention curves in Tišice locality Ing. Miháliková Markéta; Krsková Julie; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Shiferaw Elias Tedla; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Seasonal changes in saturated hydraulic conductivity of silty clay loam under different tillage treatments Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2009

RODNÝ, M. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledovanie kinetiky infiltrácie pomocou digitálnej analýzy obrazu. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 417-421. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soil water fluxes measured with a small lysimeter. 2015, Acta Hydrologica Slovaca (ISSN 1335-6291), vol. 16, no. 3, p. 3-14.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vertical soil water fluxes measured with a small smart field lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2015, In: Pavelková, D. et al. (eds.), 2015: Ninth International Scientific Conference „Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory“ and „Physics of Soil Water“, Zemplínska šírava, June, 2-4, 2015, Slovak Republic, Proceedings of peer-reviewed contributions. Published by Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base Michalovce, Slovak Republic. ISBN : 978 – 80 – 89139 – 35 – 4, pp. 32-41.

DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů filtrace signálu na měření hustoty svislého toku vody malým inteligentním lyzimetrem SMF UMS. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 41-48. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vplyv biologického pôdneho povlaku na priestorovú variabilitu hydraulickej vodivosti pôdy. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 504-510. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MRÁZ, A. – VON UNOLD, G. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – DOLEŽAL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkušenosti z instalace a provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 309-316. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).