×
doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
banner

Grants

Beside the listed grants, I had opportunity to work on several projects:

 • NAZV č. QK21010124 Půdní organická hmota – hodnocení vybraných indikátorů kvality
 • H2020 ID: 862695 EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils
 • NAZV č. QK1920163 Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v české republice
 • NutRisk Centre, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845 Center for the study of nutritionally important substances in the food chain interacting with potentially hazardous substances of anthropogenic origin.
 • NAZV č. QI112A201 Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd
 • smlouva o dílo č. 15746/2007-16210 Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem
 • NAZV č. 1G57073 Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách
 • GAČR č. 526/05/0613 Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin
 • CIGA č. 62/2003 Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy
 • GA FAPPZ Určování poměru HK:FK u organických horizontů lesních půd s využitím lyofilizace (řešitel)
 • NAZV č. QC 1250 Prostorové rozložení volných forem hliníku v lesních půdách vybraných českých pohoří a jeho predikce 

Kvalita organické hmoty v půdě ve vztahu k typu lesního porostu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Studium pedologických a geologických vlastností zájmových území v ČR

GA FAPPZ, 2014-2014

Studium chemických a fyzikálních vlastností půd zájmových území v ČR

GA FAPPZ, 2015-2015

Studium pedologických vlastností a procesů v půdách zájmových území v ČR

GA FAPPZ, 2016-2016

Vybrané antropogenní vlivy a jejich projevy v půdních vlastnostech

GA FAPPZ, 2017-2018