×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Publications

Other results

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití biologicky aktivních látek při moření osiva sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 6-13, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace glyfosátu na počáteční růstové fáze sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 28-32, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

POLÁK, K. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stimulační efekt předseťových úprav osiva ječmene jarního. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze: Praha, 2012, s.63-67 , CST. ISBN 978-80-213-2247-9.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimá pšenice a volba správné odrůdy. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 29, s. 9-12. ISSN: 1211-3816.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Weed Beet (Beta vulgaris, L. ssp. marritima) Regulation. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 133-136. ISSN: 1588-8363.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; OSIVO a SADBA X. 2011. Konference osivo a sadba pro 150 účastníků..

PAZDERŮ, K. – AL-MUNTASER, S. – AL-KHEWANI, T. – HASSAN, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vitalita osiv a klíčení ve stresových podmínkách. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. 9.-10.03.2011, VURV Praha, 2011, s. 44-47, CST. ISBN: 978-80-7427-068-0.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seed Production in the Czech Republic. 2011. In: IV. Tohumculuk Kongresi, 14.-17.06.2011, Samsun (Turkey): OMU Samsun, 2011, s. 25-27, WRD. ISBN: 978-975-7636-75-5 .

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hydratační úpravy osiv. 2011. Zahradnictví, 2011, roč. 10, č 12, s. 69. ISSN: 1213-7596.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Growing of potatoes in organic farming on black mulch textile Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Content of major antioxidants in ecologically grown tubers of potatoes with different coloured flesh prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Influence of Selected Preparates on Potatoes Growth in Organic Farming Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Germination of Echinacea sp. seed after different ways of harvest Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Petra Chládková (externí), Martin Grbavčic Grbavčic (externí), Ing. Miluše Štolcová, CSc., 2010

The Possibilities of Seed Performance Enhancing at Stress Conditions Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Biological Characteristics of Hypericum perforatum and Hypericum maculatum Seeds at Various Ways of Germination Ing. Miloš Krump, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Regionalization of Spring Barley Seed Multiplication Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Jiří Hýža (externí), 2010

Seed and seedlings IX. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

Importance of Germination Energy for Seed Quality Evaluation Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

Plant production Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

Plant production - seminar Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Křivánek Jindřich; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2008

Pre-sowing seed treatment of vegetable seeds and foreknowledge of seed users Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; Ing. Kettnerová Jana, 2008

POSSIBILITIES OF SEED ENHANCEMENTS AT SMALL-SEEDED FIELD AND HORCULTURAL CROPS Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2008

GERMINATION RATE AS SEED QUALITY PARAMETER Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2008

Influence of non-woven textile on yield of early potatoes during years with late frosts prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Seed and seedlings VIII. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2007

Progress in Seed Processing and Seed Enhacement Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Poppy Seed Values after Presowing Seed Treatment Ing. Pšenička Petr; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Winter Wheat Seed Biological Traits variability Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Winter Wheat Seed Biological Traits variabiolity Ing. Šťastný Jan; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2007

Risks of HWT as Non-chemical Method for Pathogens Reduction Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Microbiological and chemical parameters of growing media with Lignohumate AM™ and different wastes doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2006

Plant production - seminar Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Is St. John`s wort harmful in the grasslands? Ing. Ludvíková Vendula; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2006

Hot Water Treatment - Influence on Seed Characteristics Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2006

Seminar of Special phytotechnics Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Dolejší Jiří; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2005

Effect of the floating non-woven fleece on the early potatoes yield Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2005

Seed and seedlings VII. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Honsová Hana, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2005

Germinability and vigor - two faces of seed quality Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

THE STORAGE OF VEGETABLE SEED LOTS TREATED BY HYDRATION TREATMENT Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

VIGOUR OF VEGETABLE SEEDS AFTER HYDRATION TREATMENT Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

Vegetable seed storability after hydration treatment Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

Seed production of legumes and oil crops in the Czech Republic Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

Differences in the quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Presowing seed treatment for improving their quality Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

The short-time storability of vegetable seeds after hydration treatment Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Vegetable seed hydration treatment - possibilities and risks Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Influence of Seed Hydration Treatment on Storability of Vegetable Seeds Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Influence of Seed Hydration Treatment on Storability of Vegetable Seeds Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Seed Vigour, Seed Quality and import for traditional and choosen non-traditional perspective crops for breeding, seed production and praxis Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., -1

Genotypization and development of malting and feeding barley Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., -1