×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Grants

Vigour and storability of some vegetable seed and possibilities of their influencing by hydration treatment

Grantová agentura ČR, 2002-2005

Possibilities of use of special seeds treatment in small-seed field and horticulture crops

CIGA, 2006-2007

Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023