×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Granty

Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.)

NAZV QK1910290  2019-2023

Vitalita a skladovatelnost semen některých druhů zelenin a možnosti jejich ovlivnění hydratačními úpravami

Grantová agentura ČR, 2002-2005

Možnosti využití speciálních úprav osiv u drobnosemenných polních a zahradních plodin

CIGA, 2006-2007

Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023