×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ARA20E Semenářství - Mgr.
ARA31E Plant Production and Environment - Bc.
ARA34E Polní pokusnictví - Mgr.
ARA45E Field Crop Technology - Bc.
ARA83E Základy rostlinné produkce - Bc.
ART73E Základy rostlinné a živočišné produkce - Bc., Mgr.
ATA28E Pěstování polních plodin I.
ATA29E Pěstování polních plodin II.
ATA88E Pěstování polních plodin I.
ATA89E Pěstování polních plodin II.
AUA40Z Praxe odborná