×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Pazderů Kateřina

Pedagogická činnost

ART73E Základy rostlinné a živočišné produkce - Bc., Mgr.
ARA83E Základy rostlinné produkce - Bc.
ARA40E Semenářství v zahradnictví - Bc.