×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Grants

Beside the listed grants, I had opportunity to work on several European projects  in last few years (e.g. ENVASSO, eSOTER, iSOIL, Validation of the Central European Soil Database).

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

GA FAPPZ, 2004-2004

Kompatibilita lesních a zemědělských půdních map velkého měřítka

GA FAPPZ, 2006-2006

Quantitative description of influence of humus content on soil color as a tool for soil erosion detection

GA FAPPZ, 2008-2008

Reaktivita antropogenních geomateriálů s obsahem kovů v půdách

Grantová agentura ČR, 2013-2017

Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2020

Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení

GA FAPPZ, 2018-2019