×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Publications

Watch my publication on ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Vit_Penizek), where you can get full texts of the papers.

Other results

Heterogeneity of soil properties on selected reclaimed dumpsites of the Doly Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Heterogeneity of soil properties on selected reclaimed areas of the Pokrok dumpsite prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Influence of Colluviation Processes on Soil Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of longterm agricultural management on spatial distribution of soil types. 2013, .

Influence of terrain attributes and soil properties on soil aggregate stability Mgr. Tereza Zádorová, Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2010

Quality and functions of the soil cover with respect to the sustainable use and conservation of the soil prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Man-made Soils Classification Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Up-to-date methods of soil variability assessment prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2004

Observing bare soil in vegetated areas by LANDSAT multi-temporal composite Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Pedological days 2004 prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

Pedological evaluation of area with projected mine progression of DB till 2015 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedological evaluation of area with projected mine progression of DB from 2015 to 2030 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedometrical Analysis of Soil Characteristics in an Area with Heavy Deposition Load prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Predicition of hydromorphic soils using compound topographic index Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vrabcová T., 2008

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predictive mapping of colluvial soils using terrain derivatives in different soilscapes. 2014, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, Nanjing, China, 11.-14.11, 2014, s. 119-120.

Problems in correlation of Czech national soil classification and World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

Processing of conventional soil survey data using geostatistical methods Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2004

Spatial delineation of colluvial soils by digital soil mapping in chernozem areas Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

Soil reaction variability under forest and arable land Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hulová H., 2008

Soil´s role in prevention of groundwater contasmination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Specifics of Man-Made Soils Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – CHRASTNÝ, V. – TEPER, L. – CABALA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting. 2012, Environmental and health impacts of mining in Africa - a workshop, Windhoek, Namibia, July 5-6, 2012, s. 56 -59, ISBN: 978-80-7075-781-9.

Thallium recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree rings at a highly contaminated site RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; Teper Leslaw; Cabala Jerzy; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

KŘÍŽOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ŠOBOTNÍK, J. – PENÍŽEK, V. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O.; idPublikace = 81191; Název: The influence of land-use on tropical soil chemical characteristics with emphasis to aluminium-- Neexistuje podtyp publikace --

A Review of the sampling strategies ofthe European soil monitoring network Morvan X.; Richer de Forges A.; Arrouays D.; Le Bas C.; Saby N.; Jones R.J.A.; Bellamy P.; Kibblewhite M.; Stephens M.; Freudenschuss A.; Strauss P.; Spiege H.; Verdoodt A.; Goidts E.; Colinet G.; Sishkov T.; Kolev N.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Balström T.; Penu P.; Köster T.; Jolivet C.; Baritz R.; Berényi Üveges J.; Becher G.; Renaud J.P.; Arnoldussen A.H.; Pavlenda P.; Neville P.; Michopoulos P.; Herzberger E.; Simoncic P.; Fay D.; Buivydaite V.V.; Karklins A.; Kobza J.; Camilleri S.; Sammut S.; Higgins A.; Jordan C.; Rutgers M.; Niedzwiecki J.; Stuczynski T.; Goncalves M.C.; Mano R. Dias; Simota C.; Lilly A.; Hudson G.; Olsson M.; Lilja H.; Josa I.Simo; Zupan M.; Sleutel S., 2007

Urban soils: a part of man´s environment Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Spatial variability of properties of anthropogenic soils at Pokrok dumpsite Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Selection of representative soils for assessment of pesticides mobility Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – VRABCOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vymezení hydromorfních půd pomocí vlastností reliéfu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.40.

Exploitation of fuzzy classification for soil-landform relationship description Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2006

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – **JÍLKOVÁ, V. – PENÍŽEK, V. – **ŠIMEK, M. – ZÁDOROVÁ, T.Vznik, vývoj, funkce, klasifikace a geografie půd. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy - kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8,s. 267-325.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.