×
Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Martin Ptáček
banner

Grants

Vliv tělesné kondice jehnic a bahnic vybraných masných plemen ovcí na ovulační aktivitu a embryonální mortalitu býků

GA FAPPZ, 2011-2011

Faktory ovlivňující reprodukční ukazatele ovcí s důrazem na efekty tělesné kondici a živé hmotnosti při provedení laparoskopické inseminaci hluboko mraženým spermatem.

GA FAPPZ, 2012-2012

Faktory ovlivňující produkční ukazatele jehňat masných plemen ovcí v ČR a jejich kříženců.

GA FAPPZ, 2013-2013

Vlivy působící na konzervaci spermatických buněk a na úspěšnost následné inseminace u vybraných druhů hospodářských zvířat

GA FAPPZ, 2023-2024