×
Ing. Václav Silovský
banner

Granty

Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského

GA FLD, 2019-2020

Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského

GA FLD, 2020-2021

Long distance translocation of red deer for homing and navigation study with using bio-logging technology

GA FLD, 2021-2022