×
Ing. Andrea Smejtková, Ph.D.
banner

Publikace

Article in a professional periodical

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. Assessment of selected parameters of automatic and conventional equipment used in cattle feeding. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 879-889. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. Comparison of power consumption of a two-roll mill and a disc mill. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. Special Issue 2, s. 1486-1492. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. – SATRUDINOV, D. – VACULÍK, P. Influence of the packaging material on the quality parameters of tobacco during ageing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1451-1459. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – HART, J. – NĚMEC, I. Producing the vacuum in modern drawn milking systems. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 253-260. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – PASTOREK, Z. Rating of malt grist fineness with respect to the used grinding equipment . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – PŘIKRYL, M. – DRÁBEK, O. – VOTRUBA, Z. – LEXA, L. Selected wastewater parameters from the vegetable washing process. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 2, s. 1426-1434. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – JEHLIČKA, T. – **KAŽIMÍROVÁ, V. – SMEJTKOVÁ, A. Water consumption in the automatic milking systems. Acta Technologica Agriculturae, 2021, roč. Volume 24, č. Issue 3, s. 136-142. ISSN: 1335-2555.

Other results

Acrylamid as a Food Contaminant Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2007

SMEJTKOVÁ, A.; idPublikace = 76658; Název: Balení v potravinářském průmyslu-- Neexistuje podtyp publikace --

POWDERY FOOD PRODUCT PROPRTIONING Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2009

Kefir grains as baker´s Yeast for making Bread Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2008

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kozy na rekultivovaných skládkách. 2013, .

Maturation of distilled beverages Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

MEMBRANE TECHNOLOGY IN THE DAIRY INDUSTRY Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2009

METAL PACKAGING IN FOOD INDUSTRY Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

METHODS FOR IMPROVING NATURAL RESISTANCE IN FRUITS Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea, 2006

Microwave energy in food applications Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2008

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nanotechnologie v potravinářství. 2010, V potravinářském průmyslu se nanotechnologie uplatňují ve zpracování a balení potravin, zachování jejich bazpečnosti a úpravách jejich nutriční hodnoty. Pro potravinářské obaly existují tři kategorie využití nanotechnologií: zlepšení bariérových účinků plastů, zabudování aktivních komponent a snímání a signalizování informací. V zachování bezpečnosti potravin se využívají nanosenzory, které detekují toxiny v potravinách. Využití nanotechnologie při úpravě potravin spočívá ve vývoji nanokapslí, které se vpravují do potravin a nápojů. Novým nanomateriálem je tekuté sklo ve spray..

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NANOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ. 2010, .

Packaging and packaging technology Ing. Smejtková Andrea, 2004

Optimilisation of Production of Cottage Cheese Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2006

PACKAGING PRINTING Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2007

Pedagogical documentation of subject "Food packaging" Ing. Smejtková Andrea, -1

Production of Bio-fuel from Waste Animal Fats - Part I. Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2007

R F I D SYSTEMS Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2008

Realization programme of project waste economy of Czech republic for wrapping and wrapping waste Ing. Smejtková Andrea, -1

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SOUR-DOUGH FERMANTATION THROUGH BREAD PRODUCTION IN EU. 2010, .

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sour-Dough Fermentation through Bred Production in EU. 2010, Bakery industry has known a revolution over the past 150 years. The small artisan bakeries, which were present in every village, made place for high technological bakery industry. Industrial mono-production took over from the high variety bakeries as bread could be produced in a more efficient way. Productivity became the key of success. Different baking technologies were developed to answer better to new market demands. The main consequence of this evolution was a decreased interest for bread flavour through long fermentation processes. A trend has been observed for an increased demand for tastier bread as some artisan bakeries are still producing nowadays or for specialty breads from all over the world. A new business has been created through that demand for companies specialised in the production of stabilised sourdough products. Bakery industry was enabled to provide an answer to the market demand without investment in time, equipment, or extra labour cost. .

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA - MNICHOVSKÉHO SLADU. 2011, Článek se zabývá stanovením disperzity meliva – mnichovského sladu – pomocí sítové analýzy. Sítová analýza je klasická metoda, při které je vzorek sypké polydisperzní látky proséván sadou sít s vhodně odstupňovanými otvory. Výsledky sítové analýzy byly stanoveny pro dezintegraci na mačkadlu sladu KVM 130/150 při mlecí spáře 0,4 mm. Byl stanoven hmotnostní zbytek na jednotlivých sítech, střední statistický rozměr částice a součinitel polydisperzity..

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, .

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, Ultrasound processing or sonication is one of the alternative technologies that has shown promise in the food industry. Typically ultrasound can be used as a processing aid in extraction, crystallisation, frezing, emulsification, filtration and drying. Main applications where power ultrasoud has been used to influence the development of living cells, improve sterilisation and effect enzyme activity. Sonication alone is not very effective in killing bacteria in food; however, the use of ultrasound coupled with pressure and/or heat is promising the best methods to inactivate microbes, as they are more energy-efficient and effective in killing microorganisms..

Production of beverage tins Ing. Smejtková Andrea, 2005

Production of beverage tins Ing. Smejtková Andrea, 2006

USE OF WASTE ANIMAL FAT FOR BIOFUEL PRODUCTION II Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2009

Development of liquide products packaging Ing. Smejtková Andrea, 2006