×
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
banner

Granty

Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině

Grantová agentura ČR, 2020-2022