×
Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.
banner

Grants

Project:

Výskyt plevelů v současných agrofytocenózách v intenzivních a marginálních oblastech s přihlédnutím ke způsobům hospodaření

Grantová agentura České republiky (GAČR), doba trvání: 2003 – 2006

 

Cooperation on grants, especially:

  • Plevele – multimediální atlas, diagnostika, metody ochrany
  • Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů
  • Studium biodiverzity agrofytocenóz, jejích změn a indikačních funkcí ve vztahu ke způsobům hospodaření na půdě
  • Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat 

Weed occurrence in current agrophytocoenoses in intensive and marginal regions with regard to farmig systems

Grantová agentura ČR, 2003-2006