×
prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
banner

Grants

GA FAPPZ, 2011-2011

GA FAPPZ, 2012-2012

Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2020

Ověření genomických postupů v malých populacích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019-2022

Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

Ukazatele genetické diverzity lokálních plemen ovcí a koz ze Slovenské republiky, Rakouska, České republiky, Srbska a Černé Hory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023-2025