×
Ing. Lukáš Zíka, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ZÍKA, L. – RYŠÁNEK, P. Distribution of viruses in old commercial and abandoned orchards and wild apple trees. Journal of Plant Pathology, 2016, roč. 98, č. 3, s. 75-80. ISSN: 1125-4653.

SUS, J. – ZEINEROVÁ, R. – ZÍKA, L. Influence of the pruning system on the growth and productivity of slender spindle apple trees. Zahradnictví (Horticultural Science), 2018, roč. 45, č. 2, s. 55-63. ISSN: 0862-867X.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Productivity of a Selection of Spindle-grown Plum Varieties During the Full-yield Stage. Erwerbs-Obstbau, 2019, roč. 61, č. 2, s. 139-148. ISSN: 0014-0309.

SUS, J. – **ZEINEROVÁ, I. – ZÍKA, L. Rozdílný způsob řezu na růst a plodnost jabloní ve tvaru štíhlé vřeteno . Zahradnictví, 2020, roč. XVIX, č. 3, s. 34-39. ISSN: 1213-7596.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Růst a plodnost vybraných odrůd slivoní ve tvaru vřetene během období plné plodnosti. Zahradnictví, 2020, roč. , č. 5, s. 33-36. ISSN: 1213-7596.

Certified methodologies

SUS, J. – **MÉSZÁROS, M. – **LAŇAR, L. – **NÁMĚSTEK, J. – ZÍKA, L. Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno, Shaping and pruning of apple trees grown in the slender spindle form, apple orchard; tree shapes; mechanical pruning; fruit quality, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KZ ČZU v Praze, VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ/SRV/0401/2017, Při uplatnění metodiky ve stávajících i v nově založených intenzívních sadech jabloní na celkové výměře 1 tis. ha po pětiletém období realizace je možné očekávat celkový finanční přínos v přibližné výši 100.000 tis. až 125.000 tis. Kč. Vyšší hektarové výnosy kvalitních, velikostně vyrovnaných plodů při optimálním systému řezu a vyrovnané výživě budou mít také příznivý vliv na životní prostředí (při dané produkci jablek nebude nutné rozšiřovat výměry sadů, což sníží celkovou pesticidní zátěž). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinné výroby, Brno, 04.01.2017, Odkaz

Other results

SALAŠ, P. – KOUDELA, M. – MATRAIMOV, M. – MAIER, M. – SASKOVÁ, H. – JONÁŠ, M. – ZÍKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv speciálních hnojiv na fyziologické a morfologické parametry Weigela hybrida ´Eva Rathke´. 2014, Sborník meziuniverzitní konference DSP studentů, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 19 – 20. 11. 2014, roč. 1, s. 6 -10. ISBN: 9788073057404.