×
Ing. Lukáš Gábor, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MAREŠOVÁ, J. – GDULOVÁ, K. – PRACNÁ, P. – MORAVEC, D. – **GÁBOR, L. – PROŠEK, J. – BARTÁK, V. – MOUDRÝ, V. – GÁBOR, L. Applicability of Data Acquisition Characteristics to the Identification of Local Artefacts in Global Digital Elevation Models: Comparison of the Copernicus and TanDEM-X DEMs. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 19, s. 1-18. ISSN: 2072-4292.

MOUDRÝ, V. – GDULOVÁ, K. – GÁBOR, L. – ŠÁROVCOVÁ, E. – BARTÁK, V. – LEROY, F. – ŠPATENKOVÁ, O. – ROCCHINI, D. – PROŠEK, J. Effects of environmental conditions on ICESat-2 terrain and canopy heights retrievals in Central European mountains. Remote Sensing of Environment, 2022, roč. 2022, č. 279, s. 1-15. ISSN: 0034-4257.

GÁBOR, L. – ŠÍMOVÁ, P. – KEIL, P. – ZARZO ARIAS, A. – **MARSH, C. – ROCCHINI, D. – MALAVASI, M. – BARTÁK, V. – MOUDRÝ, V. Habitats as predictors in species distribution models: Shall we use continuous or binary data?. Ecography, 2022, roč. 2022, č. 7, s. 1-9. ISSN: 0906-7590.

GÁBOR, L. – MOUDRÝ, V. – BARTÁK, V. – **LECOURS, V. How do species and data characteristics affect species distribution models and when to use environmental filtering?. International Journal of Geographical Information Science, 2020, roč. 34, č. 8, s. 1567-1584. ISSN: 1365-8816.

ZARZO ARIAS, A. – **PENTERIANI, V. – GÁBOR, L. – ŠÍMOVÁ, P. – GRATTAROLA, F. – MOUDRÝ, V. Importance of data selection and filtering in species distribution models: A case study on the Cantabrian brown bear. Ecosphere, 2022, roč. 13, č. 12, s. 1-23. ISSN: 2150-8925.

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – GDULOVÁ, K. – GÁBOR, L. – ŠMEJDOVÁ, L. – KROPÁČEK, J. – WILD, J. On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare earth DEMs. ECOLOGICAL MODELLING, 2018, roč. 2018, č. 383, s. 3-9. ISSN: 0304-3800.

GÁBOR, L. – **JETZ, W. – **LU, M. – ROCCHINI, D. – **CORD, A. – MALAVASI, M. – ZARZO ARIAS, A. – BARTÁK, V. – MOUDRÝ, V. Positional errors in species distribution modelling are not overcome by the coarser grains of analysis. Methods in Ecology and Evolution, 2022, roč. 13, č. 10, s. 2289-2302. ISSN: 2041-210X.

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – MALAVASI, M. – **MISIUK, B. – GÁBOR, L. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – WILD, J. Potential pitfalls in rescaling digital terrain model-derived attributes for ecological studies. Ecological Informatics, 2019, roč. 54, č. , s. 1-9. ISSN: 1574-9541.

GÁBOR, L. – MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – MALAVASI, M. – BARTÁK, V. – FOGL, M. – ŠÍMOVÁ, P. – ROCCHINI, D. – **VÁCLAVÍK, T. The effect of positional error on fine scale species distribution models increases for specialist species. Ecography, 2020, roč. 43, č. 2, s. 256-269. ISSN: 0906-7590.

Kapitoly v odborné knize

**LECOURS, V. – GÁBOR, L. – **EDINGER, E. – **DEVILLERS, R. Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat GeoHab: Atlas of Seafloor Geomorphic Features and Benthic Habitats. : Elsevier Science, 2020, 1076s. ISBN 978-0-12-814960-7. Fine-scale habitat characterization of The Gully, the Flemish Cap, and the Orphan Knoll, Northwest Atlantic, with a focus on cold-water corals, s. 735-751.

Článek ve sborníku z akce

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J. Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. In Conference of Central European Silviculture 2016: Forest Functions in Changing Environments 30.08.2016, Dobruška. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, Výzkumná stanice Opočno, 2016. s. 71-77.

Ostatní výsledky

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J.Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. 2016, Proceedings of Central European Silviculture Sborník vědeckých prací Dobruška, 30.–31. 8. 2016 Kacálek, D., Novák, J., Nováková, K., Součková, J. (eds.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 246 s. ISBN 978-80-7417-112-3 s. 71–77.