×
doc. Ing. Milan Gaff, PhD.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLZX07Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX21Y Zpracování dřeva
DLZX23Y Zpracování dřeva
DLZX24Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX31Y Teorie hoření a dynamika požáru
DLZX35Y Navrhování dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva a účinky požáru – Inženýrský přístup
DLZX36Y Vlastnosti materiálů a jejich hodnocení vzhledem k hořlavosti
LKL05Z Závěrečná exkurze DI
LKL14E Speciální dřevařská výroba
LKL14Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL15E Projektování výroby nábytku
LKL19E Výroba nábytku I.
LKL19Z Výroba nábytku - TC
LKL1AE Vybavení interiérů
LKL28E Konstrukce nábytku A
LKL29E Speciální dřevařská výroba A
LKL78E Speciální dřevařská výroba
LKL78Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL84E Výroba nábytku I.
LKL84Z Výroba nábytku I. - TC
LKL86Z Závěrečná exkurze
LKL89E Projektování výroby nábytku
LKLA1E Vybavení interiérů
LXL103Z Praxe
LXL51Z Praxe pro DREV
LXL72Z Praxe - Individuální projekt (DDREV)
LXL801Z Praxe
LZL006Z Souhrnná exkurze
LZL014E Speciální dřevařská výroba
LZL015E Konstrukční prvky staveb
LZL016E Modifikace vlastností dřeva
LZL018E Zpracování dřeva
LZL019E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL027E Navrhování dřevěných konstrukcí
LZL45Z CNC dřevozpracující technika
LZL714E Speciální dřevařská výroba
LZL715E Konstrukční prvky staveb
LZL716E Modifikace vlastností dřeva
LZL718E Zpracování dřeva
LZL719E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL77Z CNC dřevozpracující technika