×
Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek recenzovaný ve SCOPUS

GARDIÁNOVÁ, I. – SEHNALOVÁ, K. - ZAJMOVÁ, M. Význam felinoterapie v rehabilitaci a její vliv na klienty domovů pro seniory z pohledu zaměstnanců. Rehabilitacia, 2019, roč. 56, č. 4, s. 335-340. ISSN: 0375-0922.

GARDIÁNOVÁ, I. – BARTOŇOVÁ, A. Využití morčete jako zoorehabilitačních zvířat - caviaterapie. Rehabilitacia, 2018, roč. 55, č. 1, s. 41-49. ISSN: 0375-0922.

GARDIÁNOVÁ, I. – HARTL, M. – ŠTRACHOVÁ, J. Environmental Enrichment in the Awareness of Zoo Visitors and the General Public. Annual Research & Review in Biology, 2017, roč. 20, č. 2, s. 1-5. ISSN: 2347-565X.

GARDIÁNOVÁ, I. – HEJROVÁ, P. The use of small animals – mammals, birds, fish in zootherapy. Kontakt, 2015, roč. 17, č. 3, s. 171-176. ISSN: 1212-4117.

Článek recenzovaný v odborném periodiku 

 VALENTA, J. – GARDIÁNOVÁ, I. Pasteurelóza králíků. Maso, 2016, roč. 27, č. 7, s. 38-48. ISSN: 1210-4086.

GARDIÁNOVÁ, I. – HEJROVÁ, P. Využití drobných zvířat – savců, ptáků, ryb v zooterapii. Kontakt, 2015, roč. 17, č. 3, s. 194-199. ISSN: 1212-4117.

HLUŠIČKOVÁ, T. – GARDIÁNOVÁ, I. Farmingtherapy for therapeutic purposes. 2014, Kontakt, Vol. 16, Issue 1, pp. e51 - e56. on line ISSN: 1804-7122.

GARDIÁNOVÁ, I. Demonstrační a experimentální stáj v areálu ČZU v Praze . Náš chov, 2014, roč. 74, č. 1, s. 10-11. ISSN: 0027-8068.

KOHOUTOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. Využití koček v zooterapii. Kontakt, 2013, roč. 15, č. 3, s. 282-288. ISSN: 1212-4117.

GARDIÁNOVÁ, I. Eurokomisařka Boelová na ČZU. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 4, s. 1-0. ISSN: 0027-8068.

NESVADBOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. Historie embryotransferu skotu. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 2, s. 26-27. ISSN: 0027-8068.

NESVADBOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. Embryotransfer skotu - základ šlechtitelských programů. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 2, s. 28-31. ISSN: 0027-8068.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing..  In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – VANÍČKOVÁ, M. – WEIS, J. Národná plemena husí z hľadiska efektívnej veľkosti ich populácie. Náš chov, 2010, roč. LXX, č. 6, s. 28-30. ISSN: 0027-8068.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – JEBAVÝ, L. Analýza českých a slovenských národných plemien kúr. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 9, s. 29-31. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Genové zdroje králíků. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 6, s. 47-48. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. – UHLÍŘOVÁ, L. Dlouhorohý evropský stepní skot. Náš chov, 2012, roč. LXXII, č. 6, s. 17-18. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Obohacené prostředí pro prasata. Náš chov, 2012, roč. LXXII, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. – MÁTLOVÁ, V. Status of the poultry genetic resource of the Czech republic from 1996 to 2005 - Czech brindled gold hen. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, s. 50-52. ISSN: 1335-258X.

 GARDIÁNOVÁ, I. – MÁTLOVÁ, V. Status of the poultry genetic resource of the Czech Republic from 1996 to 2005 - Czech goose. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, s. 52-54. ISSN: 1335-258X.

 GARDIÁNOVÁ, I. – MÁTLOVÁ, V. Národní plemena hospodářských zvířat ČR - genetické zdroje. Náš chov, 2007, č. 12, s. 54-56. ISSN: 0027-8068.

GARDIÁNOVÁ, I. Africký skot v České republice. Náš chov, 2008,  č. 7, s. 1-0. ISSN: 0027-8068.

 ANDREJSOVÁ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje ČR - koně. Náš chov, 2008,  č. 11, s. 31-32. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. – MOURKOVÁ, H. – VOSTRÝ, L. INBREEDING COEFFICIENTS OF INDIVIDUALS AND PROMOTERS OF POPULATION BY SUMATRAN TIGER (PANTERA TIGRIS SUMATRAE) IN UNION OF CZECH AND SLOVAK ZOOS (UCSZ) TO 31. 12. 2006. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1803-4403.

 GARDIÁNOVÁ, I. Národní plemena drůbeže. Náš chov, 2008, roč. 2, č. 2, s. 35-36. ISSN: 0027-8068.

 GARDIÁNOVÁ, I. THE EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH -POULTRY - CZECH GOOSE AND CZECH GOOSE WITH TOPKNOT. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 21-22. ISSN: 1803-4403.

 GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. THE EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH REPUBLIC – poultry - Czech gold brindled hen. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 19-20. ISSN: 1803-4403.

 GARDIÁNOVÁ, I. Demonstrační stáj zvířat v areálu České zemědělské univerzity. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 2, s. 17-18. ISSN: 0027-8068.

Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding)

ZEJDOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. Denní aktivita vyder v záchytné stanici.  In Zoologické dny 11.02.2010, Praha. Praha: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2010. s. 247-247.

 GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Potrava achatin v zajetí: jaké rostliny rostoucí či pěstované v ČR preferují?.  In Zoologické dny 11.02.2010, Praha. Praha: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2010. s. 77-77.

 GARDIÁNOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. – KOČNER, E. – SVOBODOVÁ, I. Vliv enrichmentu na stereotypní chování levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s..  In 17th Scientific Conference 21.09.2010, Brno.  2010. s. 99-102.

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Environmental enrichment possibilities in laboratory ferrets.  In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Social behavior of gibbons (Hylobatidae).  In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

 

Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KVAPIL, R. – VELKOBORSKÁ, L. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat. Úřad průmyslového vlastnictví. 20369. 18.12.2009.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22960. 21.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22981. 28.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KONČEL, R. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BOLECHOVÁ, P. – VYHNAL, J. Cvičný box k vyhledání ukrytých osob pomocí psů. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 26660. 24.03.2014.

 

Odborná monografie

GARDIÁNOVÁ, I. – HELCLOVÁ, M. – KORÁB, S. Belgian Shepherd Malinois, German Shepherd  Comparison of IPO Results. Saarbrucken Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 76s. ISBN 978-3-659-59930-9.

 

Souhrnná výzkumná zpráva

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. – LORINCOVÁ, V. Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 4s. ISBN: není,

 

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 

GARDIÁNOVÁ, I. 2012. Národní dědictví  - genové rezervy České republiky.  http://vertebratus.cz/index.php/genetika/33-narodni-dedictvi-genove-rezervy-ceske-republiky

GARDIÁNOVÁ, I. – RYČLOVÁ, V. 2012. Potravní enrichment orangutanů v zoo, http://vertebratus.cz/index.php/etologie/15-potravni-enrichment-orangutanu-v-zoo

 

Ostatní výsledky

GARDIÁNOVÁ, I. – HLAVOVÁ, M.Evaluation of enrichment and elements for canids kept in human care. 2018, Proceedings of the Russian International Scientific Conference, Izhevsk: Izhevsk State Agricultural Academy, Russia, 18.-19. October 2018, pp.61 – 69, ISBN 978-5-9620-0330-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – LAJEROVÁ, M. – ŠINTÁKOVÁ, L.Obohacení prostředí v chovech ptactva a drůbeže. 2018, Proceeding of the 25th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2018, Part B, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 11. October 2018. pp. 276-280. ISBN: 978-80-7305-804-3.

HROCHOVÁ, K. – GARDIÁNOVÁ, I.Onemocnění reprodukčních orgánů samců a samic morčete domácího . 2018, Proceeding of the 25th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2018, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 11. October 2018. pp. 106-112. ISBN: 978-80-7305-804-3.

GARDIÁNOVÁ, I. – SEHNALOVÁ, K. – KOHOUTOVÁ, P.Využití felinoterapie a její vliv na klienty a pacienty . 2018, Proceeding of the 25th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2018, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 11. October 2018. pp. 86-89. ISBN: 978-80-7305-804-3.

JANDEJSKOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I.Bázlivost psů v útulku vůči člověku. 2017, Proceeding of the 24th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2017, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 4. October 2017. pp. 70-74. ISBN: 978-80-7305-792-3.

NEJEDLÁ, E. – GARDIÁNOVÁ, I.Chov a možnosti obohacování prostředí pro okapi chované v lidské péči. 2017, Proceeding of the 24th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2017, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 4. October 2017. pp. 184-190. ISBN: 978-80-7305-792-3.

BITTNER, V. – GARDIÁNOVÁ, I. – PALACKÁ, A. – **CYPROVÁ, M. – **KOTÁBOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I.Možnosti monitorování pohybového zatížení psa domácího (Canis familiaris) - pilotní studie. 2017, Proceeding of the 24th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2017, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 4. October 2017. pp. 60-66. ISBN: 978-80-7305-792-3.

GARDIÁNOVÁ, I. – HLAVOVÁ, M.Obohacení prostředí jako prostředek pro zlepšení welfare psovitých a kočkovitých šelem chovaných v lidské péči. 2017, Proceeding of the 24th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2017, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 4. October 2017. pp. 177-183. ISBN: 978-80-7305-792-3.

BARTOŇOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I.Questionnaire survey on the use of rodents in zootherapy. 2017, Proceeding of the 24th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2017, produced by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech republic, 4. October 2017. pp. 123-127. ISBN: 978-80-7305-792-3.

GARDIÁNOVÁ, I. – STRNADOVÁ, V. Dermatological diseases of purebred dogs and hybrids. 2015, Journal of Global Biosciences, Vol. 4, No. 2, 2015, pp. 1350-1353, ISSN 2320-1355.

STRNADOVÁ, V. – GARDIÁNOVÁ, I.  Dermatologická onemocnění u čistokrevných psů a kříženců. 2015, Proceeding of the 22th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2015 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 8. October 2015. str. 147-150. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-759-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – STRNADOVÁ, V.  Není tur jako tur - netradiční druhy asijských turů  –  2 „géčka“ - gaur a gajal. 2015, Farmář, r. 22, č. 4, s. 42-43. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – HAVLÍKOVÁ, A. Není tur jako tur - netradiční druhy asijských turů – banteng a podmínky chovu turů. 2015, Farmář, r. 22, č. 3, s. 76-77. ISSN: 1210-9789.

JEBAVÝ, L. – PÁNOVÁ, P. – HRADEC, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Samčí skupiny dvou druhů primátů nadčeledi Cercopithecoidea v lidské péči . 2015, Proceeding of the 22th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2015 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 8. October 2015. str. 74-82. DVD nosič. ISBN: 978-80-7305-759-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – KOCOURKOVÁ, A. – JEBAVÝ, L.Sociální enrichment a trénink velkých koček a gepardů - soukromý chov a zoo. 2015, Proceeding of the 22th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2015 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 8. October 2015. str. 56-61. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-759-6.

VADLEJCH, J. – GARDIÁNOVÁ, I. Vyhodnocení účinnosti moxidektinu při léčbě muelleriózy koz  – případová studie. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 55-61. ISBN 978-80-213-2612-5.

GARDIÁNOVÁ, I. – BENEŠOVÁ, L. Využití obohacování prostředí u koček. 2015, Proceeding of the 22th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2015 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 8. October 2015. str. 52-55. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-759-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – RAJTROVÁ, A. Jak domácí a jeho chov. 2014, Farmář, r. 20, č. 2, s. 47-48. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – BUDEROVÁ, M. – BURGEROVÁ, M. Koráby pouště - chov a využití. 2014, Farmář, r. 20, č. 4, s. 80-82. ISSN: 1210-9789.

ŽINGOROVÁ, T. – GARDIÁNOVÁ, I. Léčebná rehabilitace pohybového aparátu u psů. 2014, Svět psů, č. 11, s. 22-23. ISSN: 1211-2976.

NĚMCOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Obohacování prostředí psů aneb jak to vidí majitelé. 2014, Svět psů, č. 5, s. 24-26. ISSN: 1211-2976.

ŘÍHOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I.  Skotský náhorní skot a jeho chov. 2014, Farmář, r. 20, č. 9, s. 46-47. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – KOCOURKOVÁ, A.  The Social Enrichment and Training of Large Cats and Cheetahs. 2014, Journal of Life Sciences, Vol. 8, No. 3, pp. 266-268. ISSN: 1934-7391 .

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Tigers Stereotypic Pacing and Enrichment. 2014, Annual Research & Review in Biology, Vol. 4, No. 10. pp. 1544-1550. ISSN: 2231-4776.

GARDIÁNOVÁ, I. – KOCOURKOVÁ, A. Training (Social enrichment) of Big Cats and Cheetahs. 2014, Journal of Global Biosciences, Vol. 3, No. 2, pp. 411-414. ISSN: 2320-1355?

GARDIÁNOVÁ, I. – JINDOVÁ, A. – JEBAVÝ, L. Vícedruhové expozice afrických kopytníků . 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 45-49. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. Vliv enrichmentu na změny chování u slonů v zoo. 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 150-154. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. Vliv podaných enrichmentových prvků na změny v chování v průbehu roku u slonů v zoo. 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 155-158. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

HLUŠIČKOVÁ, T. – GARDIÁNOVÁ, I.  Využití farmingterapie pro léčebné účely. 2014, Kontakt, vol. 16, issue 1, p. 58 - 64. ISSN: 1212-4117?

GARDIÁNOVÁ, I. – HARTL, M. – JEBAVÝ, L. Povědomí návštěvníků zoo o enrichmentu v zoo Praha. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 74-77. ISBN: 978-80-7305-654-4.

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. Reproductive Characteristics of the Ocelot (Leopardus pardalis)under Captive Conditions. 2013, Advances in Zoology and Botany 1(2) p. 46-52, 2013 http://www.hrpub.org, DOI: 10.13189/azb.2013.010205,ISSN: 2331-5091 (Online).

PODKOVIČÁKOVÁ, V. – GARDIÁNOVÁ, I. Růst štěňat německého ovčáka. 2013, Svět psů, č. 8, s. 52-53. ISSN: 1211-2976.

GARDIÁNOVÁ, I. Tasmánský čert a DFTD. 2013, Vertebratus,3:19-21.

GARDIÁNOVÁ, I. – HELCLOVÁ, M. – KORÁB, S. – HRADECKÁ, L. Tracking, Obedience and Defense between Belgian Shepherd Malinois and German Shepherd Dog. 2013, Journal of Life Sciences, r. 7, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1934-7391.

KOCOURKOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Sociální enrichment velkých kočkovitých šelem a gepardů. 2013, Baghira, 9, str. 55-60.

GARDIÁNOVÁ, I. Černobílý klenot. 2013, Farmář, r. 19, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Effect of environmental enrichment and guinea pigs. 2013, ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST PHYSIOLOGY, 000317958500001, Praha, Tišnov (Czech Republic), 23.05.2013, 1 - 1 str., 0862-8408.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L.  Enrichment and effect on young pigs after weaning. 2013, ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST PHYSIOLOGY, 000317958500001, Praha, Tišnov (Czech Republic), 23.05.2013, 1 - 1 str., 0862-8408.

GARDIÁNOVÁ, I. – LAJEROVÁ, M. – JEBAVÝ, L. Enrichment pro zvířata. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 82-86. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

NĚMCOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Jak psovi obohatit život. 2013, Svět psů, č.4, s. 54-55. ISSN: 1211-2976.

GARDIÁNOVÁ, I. – SHAPOSHNIKOVA, A. Kadeřavé prase. 2013, Farmář, r. 19, č. 9, s. 59-60. ISSN: 1210-9789.

VRBKOVÁ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Léčba psem - canisterapie. 2013, Svět psů, č. 10, s. 50-52. ISSN: 1211-2976.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠITNEROVÁ, B. Méně tradiční plemena koz . 2013, Farmář, r. 19, č. 8, s. 66-67. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠITNEROVÁ, B.  Méně tradiční plemena ovcí . 2013, Farmář, r. 19, č. 9, s. 56-57. ISSN: 1210-9789.

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Možnosti obohacení prostředí u fretek. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 117-122. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

GARDIÁNOVÁ, I.  Nejmenší skot na světě - dahomey. 2013, Farmář, r. 19, č. 2, s. 57. ISSN: 1210-9789.

NĚMCOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I.Nenechme své psy život přežít, nechme je jej prožít!. 2013, Svět psů, č. 3, s. 24-25. ISSN: 1211-2976.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠTRACHOVÁ, J. – JEBAVÝ, L. Obohacení prostředí pro zvířata a informovanost veřejnosti o obohacení prostředí. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 91-94. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

GARDIÁNOVÁ, I. – HELCLOVÁ, M. – KORÁB, S. – HRADECKÁ, L.  Tracking, Obedience and Defense between Belgian Shepherd Malinois and German Shepherd Dog. 2013, Journal of Life Sciences, r. 7, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1934-7391.

GARDIÁNOVÁ, I. – KOCOURKOVÁ, A. – JEBAVÝ, L.  Velké kočkovité šelmy a gepardi a využití sociálního enrichmentu . 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 78-81. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

GARDIÁNOVÁ, I. – PŮTOVÁ, R. – JEBAVÝ, L. Využití obohacování prostředí u lidoopů. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 87-90. ISBN: 978-80-7305-654-4.

GARDIÁNOVÁ, I. Zakrslý a s hrbem. 2013, Farmář, r. 19, č. 3, s. 55-56. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – BUDEROVÁ, M. – HAVLÍKOVÁ, A. Buvol domácí a jeho chov. 2014, Farmář, r. 20, č. 6, s. 74-76. ISSN: 1210-9789.

NĚMCOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I.Dotazníkové šetření aplikace obohacování prostředí u psů a porovnání vlivu daného typu obohacení na projevy nudy u psů. 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 105-109. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

NĚMCOVÁ, M. – GARDIÁNOVÁ, I.  EE ja jeho využití u psů. 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 102-104 DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

JEBAVÝ, L. – MARKÉTA, J. – HRADEC, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Etologická studie kosmanovitých (Callithricidae) se zaměřením na enrichment v ZOO Hluboká . 2014, Proceeding of the 21th International  Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 70-76. DVD nosič. ISBN:  978-80-7305-711-4.

GARDIÁNOVÁ, I. Národní plemena prasat. 2008, Farmář 14 (4): 40-41. ISSN: 1210-9789.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. – GARDIÁNOVÁ, I. Odhad interakce otcovská linie x krmivo u brojlerových králíků HYPLUS. 2008. Aktuálne smery v chove brojlerových králikov; Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav živočíšnej výroby, OMHZ; 12.11.2008; Nitra;  ISBN: 978-80-88872-81-8.

GARDIÁNOVÁ, I. Přežvýkavci jako genetický zdroj. 2008, ISSN: 1210-9789; Farmář 14 (6): 52- 54.

GARDIÁNOVÁ, I. Spolupráce se studenty. 2008. Výroční zpráva 2007 - zoologická zahrada města Olomouc. 87-88.

GARDIÁNOVÁ, I. – ČERMÁKOVÁ, E. – POLLÁKOVÁ, R. – VESELÍKOVÁ, J. Spolupráce ZOO Plzeň s ČZU v Praze 2008, Výroční zpráva 2007 - zoologická a botanická zahrada města Plzně. 123-126.

GARDIÁNOVÁ, I.; THE EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH -POULTRY - CZECH GOOSE AND CZECH GOOSE WITH TOPKNOT. XXIII Genetic Days, Scientific Pedagogical Publishing; Datum zahájení: 10.9.2008; České Budějovice, 221- 224. ISBN: ISBN 80-85645-59-9

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – VANÍČKOVÁ, M. – WEIS, J. THE MONITORING OF FREQUENCY SLOVAK AND CZECH NATIONAL BREEDS OF GOOSE. 2008, Zborník 2. medzinárodné vedecké hydinárske dni – recenzovaná, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 16.9.2008; 199 -204. 204 ISBN: 978-80-552-0102-3.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – VANÍČKOVÁ, M. – WEIS, J. THE MONITORING OF FREQUENCY SLOVAK AND CZECH NATIONAL BREEDS OF GOOSE. 2008. Zborník z 2. mezinárodnej vedeckej konferencie - 2. medzinárodné vedecké hydinárske dni. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 16.9.2008; 51. ISBN: 978-80-552-0101-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Spolupráce se studenty. 2008; Výroční zpráva 2007 - ZOO Dvůr  Králové a.s. (annual report 2007); 298-302, ISBN: 80-903758-2-0.

GARDIÁNOVÁ, I. – VESELÍKOVÁ, J. – BARTOŠOVÁ, I.; Vliv enrichmentu (obohaceného prostředí) na aktivitu šelem v zoologických zahradách. 2008.Breeding o Carnivores in Zoological Gardens; Zoo Dvůr Králové a.s, 9.6.2008; 8-13.

GARDIÁNOVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, I. – MELICHAR, L. Vliv obohaceného prostředí na aktivitu tygrů v ZOO Liberec. 2008, Ochrana zvířat a welfare 2008, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 24.9.2008, 74-77, ISBN: 978-80-7305-046-7.

GARDIÁNOVÁ, I. Základy chovu exotických zvířat CD příloha. 2008. Základy chovu exotických zvířat CD příloha; ČZU Praha. ISBN: 978-80-213-1745-1.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KOČNER, E. Aktivita a sociální chování surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2009, 36. etologická konference; Kostelec nad Černými lesy 12.11.2009, s.65.

STAŠÁKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KOČNER, E. Aktivita levhartů při různých prvcích enrichmentu v ZOO Dvůr Králové a.s.. 2009, 36. etologická konference; Kostelec nad Černými lesy 12.11.2009; s. 66.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Česká husa  (h Č) jako genetický zdroj - stavy, užitkovost a reprodukce. 2009; Chovatel 48 (7): 39, ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Česká husa chocholatá (h ČCH) jako genetický zdroj - stavy, užitkovost a reprodukce. 2009, Chovatel 48 (9): s. 39, ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. Česká slepice - barevný ráz zlatá kropenatá. 2009,  Chovatel 48 (5): s. 39 ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Česká slepice zlatá kropenatá (genetický zdroj) a šumavanka. 2009, Chovatelský magazín 5 (5): 19-21. ISSN: 1802-842X.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. České slepice v genetických zdrojích - stavy, užitkovost a reprodukce. 2009. Chovatel  48 (10): 38. ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – -- Autor nenalezen UIC (51835)  – DOKOUPILOVÁ, A. – JEBAVÝ, L. – ŠEBKOVÁ, N. – VRABEC, V. – LHOTA, S. DVD k 1. a 2. dílu publikace chov exotických savců. 2009, ČZU Praha Powerprint Praha 6 – Suchdol, 5.5.2009.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Genetické zdroje národních plemen drůbeže. 2009, ISSN: 1802-842X; Chovatelský magazín 3 (3): 10-11.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Gorila a potravní enrichment v Zoo Dvůr Králové. 2009. Enrichment zvířat v zoologických zahradách: Dvůr Králové nad Labem 23.6.2009. 12-13.

MASOPUSTOVÁ, R. – BRANTLOVÁ, S.  – DOKOUPILOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – ŠEBKOVÁ, N. – LHOTA, S. – VRABEC, V. Chov exotických savců 2. díl. 2009,; Powerprint; 298s. ISBN: 978-80-213-1917-2.

MASOPUSTOVÁ, R. – BRANTLOVÁ, S.  – DOKOUPILOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – ŠEBKOVÁ, N. – LHOTA, S. – VRABEC Chov exotických savců I. 2009, PowerPrint, 168 s. ISBN: 978-80-213-1916-5.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MASOPUSTOVÁ, R. Chov zvířat I - cvičení. 2009 Powerprint Praha, 45 s. ISBN: 978-80-213-1980-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – ZEJDOVÁ, P. – JEBAVÝ, L. Krátkodobé sledování denních aktivit dvou mladých samců vydry říční v zajetí. 2009. 36. etologická konference, 12.11.2009 Kostelec nad Černými lesy s. 52.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠEBKOVÁ, N. – VANÍČKOVÁ, M. PERFORMANCE A EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH REPUBLIC – CZECH GOLD BRINDLED HEN. 2009. Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production; Wageningen Academic Publishers; Barcelona 24.8.2009, s.10. ISBN: 978-90-8686-121-7.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MASOPUSTOVÁ, R. Chov zvířat I - cvičení. 2006, Power Print Praha  56. s. ISBN: 80-213-1530-X;

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Genetické zdroje drůbeže v ČR - české slepice současnost. 2007, ISSN: 1212-6101; Chovatel 46 (10): 20.

GARDIÁNOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. Genetické zdroje plemen v ČR - drůbež - české slepice historie. 2007,; Chovatel;: 46 (9): 22, ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje zvířat. 2007. Zemědělský týdeník, 10 (39): 12 - 13, ISSN: 1212-2246  .

GARDIÁNOVÁ, I. Genetický zdroj - česká slepice. 2007, ISSN: 1212-2246; Zemědělský týdeník; Svazek periodika: 10; Číslo periodika: 39; Počet stran: 1; Strana od: 13; Strana do: 13.

GARDIÁNOVÁ, I. Genetický zdroj drůbeže - plemeno česká husa. 2007, Chovatel (11): 26 - 27 ISSN: 1212-6101.

GARDIÁNOVÁ, I. Plemeno česká husa. 2007, Zemědělský týdeník: 44 (10): 14, ISSN: 1212-2246;.

GARDIÁNOVÁ, I. Přeštické černostrakaté prase. 2007, ISSN: 1212-2246;: Zemědělský týdeník 10; Číslo periodika: 43; Počet stran: 1; Strana od: 14; Strana do: 14.

GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje - přežvýkavci (skot, ovce, kozy) a prasata. 2008,; Chovatelský magazín; Čís. 9; 26 – 28. ISSN: 1802-842X.

GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Genetické zdroje drůbeže. 2008, Farmář 14 (5): 50-52. ISSN: 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje hospodářských zvířat České republiky. 2008. Chovatelský magazín 6:  4-5 ISSN: 1802-842X.

RYČLOVÁ, V. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEŘÁBKOVÁ, Z. – PADALÍKOVÁ, P. Potravní enrichment u orangutana v Zoo Dvůr Králové a Zoo Ústí nad Labem. 2009, Enrichment zvířat v zoologických zahradách; Dvůr Králové nad Labem, 9-10.

VESELÍKOVÁ, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – VÁCLAVOVÁ, L. Reakce lvů dle pohlaví na obohacení prostředí v Zoo Plzeň. 2009Enrichment zvířat v zoologických zahradách, 23.6.2009Dvůr Králové nad Labem,  13-14.

GARDIÁNOVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, I. – MELICHAR, L. The Effect of Enrichment on Tiger Activity in Liberec Zoo. 2009, International Conference on Environmental Enrichment 31.5. - 5.6.2009 - Book of abstracts and informations; Paignton ZOO UK; 31.5.2009 Paignton Velká Británie, s. 103.

VESELÍKOVÁ, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – VÁCLAVOVÁ, L. – MASOPUSTOVÁ, R. The three environmental enrichment elements and lions in Zoological and Botanical Gardens of Pilsen. 2009. International Conference on Environmental Enrichment 31.5. - 5.6.2009 - Book of abstracts and informations; Paignton ZOO UK 31.5.2009 Paignton Velká Británie s. 128.

BARTOŠOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MELICHAR, L. Tygři a enrichment v ZOO Liberec. 2009, Enrichment zvířat v zoologických zahradách23.6.2009 Dvůr Králové nad Labem 6-7.

GARDIÁNOVÁ, I. Včela kraňská – genetický zdroj hmyzu České republiky. 2009, Chovatelský magazín 4 (4): 66. ISSN: 1802-842X.

STAŠÁKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – KOČNER, E. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Vliv enrichmentu na aktivitu levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s.. 2009, Ochrana zvířat a welfare 2009. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 23.9.2009; Brno, 242- 245, ISBN: 978-80-7305-079-5.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Vliv potravního enrichmentu na aktivity goril v Zoo Dvůr Králové a.s.. 2009,; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sboníku: Ochrana zvířat a welfare 2009; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; 23.9.2009 Brno, 271- 274. ISBN: 978-80-7305-079-5.

NOVÁK, J. – FUNK, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – VRABEC, V. – MASOPUSTOVÁ, R. Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře. 2009, Samostatná CD příloha.

VRABEC, V. – BRANTLOVÁ, S.  – MASOPUSTOVÁ, R. – FUNK, A. – LEDVINKA, Z. – KOTEK, J. – ŠEBKOVÁ, N. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře. 2009, s. 108 ISBN: 978-80-213-2036-9.

WEIS, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – HRNČÁR, C. – MINDEK, S. – SVOBODOVÁ, I. – BUJKO, J.; Analýza početnosti autochtónnych plemien kúr na území Slovenskej republiky. 2010, Acta fytotechnica et zootechnica, ročník a mimoriadne cislo 13, Nitra, s. 31 - 33, ISSN 1335-258X.

WEIS, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – HRNČÁR, C. – MINDEK, S. – JEBAVÝ, L. – BUJKO, J. Analýza početnosti národných plemien husí v podmienkach Slovenskej republiky. 2010, Acta fytotechnica et zootechnica, ročník a mimoriadne cislo 13, Nitra, s. 28 - 30, ISSN 1335-258X.

GARDIÁNOVÁ, I. – HRNČÁR, C. – MINDEK, S. – WEIS, J. – SVOBODOVÁ, I. Development of genetic resources breed Czech Gold Brindled hen – performance and population. 2010, Acta fytotechnica et zootechnica, mimoriadne cislo 13, Nitra, s. 97 - 98, ISSN 1335-258X.

GARDIÁNOVÁ, I. – HRNČÁR, C. – MINDEK, S. – WEIS, J. – JEBAVÝ, L. Development of genetic resources of goose breeds in the Czech republic – performance and population. 2010, Acta fytotechnica et zootechnica, mimoriadne cislo 13, Nitra, s. 99 - 101, ISSN 1335-258X.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – STAŠÁKOVÁ, P. – VESELÍKOVÁ, J. – BARTOŠOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – MELICHAR, L. – VÁCLAVOVÁ, L. – PADALÍKOVÁ, P. – KOČNER, E. Environmental Enrichment for Big Cats in some Czech Zoo´s and Effect on Behaviour and Stereotyping Pacing. 2010, 3rd UK and Ireland Regional Environmental Enrichment Conference 2010, Shape of Enrichment, p. 48.

GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje České republiky – chladnokrevní koně. 2010, Fauna, ročník .., č. 12, str. 56 - 57, MK ČR E5301.

KOLAŘÍK, S. – GARDIÁNOVÁ, I. Maliňáci ve službách ozbrojených složek ČR. 2010, Svět psů, č. 3, str. 26 - 27, ISSN 1211-2976.

KOLAŘÍK, S. – GARDIÁNOVÁ, I. Maliňáci ve službách Policie ČR. 2010, Svět psů, č. 3, str. 24 - 25, ISSN 1211-2976 .

GARDIÁNOVÁ, I. Národná plemena husí z hľadiska efektívnej veľkosti ich populácie. 2010, Náš chov,  roč. LXX ( 6): 28-30. ISSN:0027-8068.

GARDIÁNOVÁ, I. Národní plemena zvířat ČR. 2010, Farmář, ročník 16, č. 7, str. 27 - 28, ISSN 1210-9789.

GARDIÁNOVÁ, I. – VLACHOVÁ, V. Přeštické černostrakaté prase. 2010, Chovatel, ročník 49, č. 11, str. 44 - 45, ISSN    0323-1534.

UHLÍŘOVÁ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Skot pro kontinentální počasí. 2010, Farmář, ročník 16, č. 8, str. 24 - 26, ISSN 1210-9789.

MAŘÍKOVÁ, Z. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAJZLÍK, I. – SVOBODOVÁ, I. – STIBŮREK, J. – MASOPUST, J. – TICHÁ, B. Základy obecné zootechniky - cvičení. 2010, Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1. vydání, 2010, tisk - Powerprint s.r.o., 50 s..

POLLÁKOVÁ, R. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Zhodnocení odchovů tygra ussurijského v ZOO České republiky. 2010, Baghira č. 6 za rok 2009 - vestník odbornej komisie UCSZ pre podčeľadě Pantherinae a Acinonynchinae, ISBN/ISSN - N, str. 37 - 43.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Aktivita surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2011, Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.70..

GARDIÁNOVÁ, I. Biopark Valencie. 2011, Fauna, rok 2011, č. 15, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – BOLECHOVÁ, P. Effect of keeper and toys on piglets activity after weaning. 2011, Procedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional meeting, Kostelec nad Čenými lesy, 1.-4.6.2011, str. 33.

GARDIÁNOVÁ, I. Faunia Madrid. 2011, Fauna, rok 2011, č. 13, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Gibraltar a St. Michaels Cave. 2011, Fauna, rok 2011, č. 17, str. 66, MK ČR E5301.

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. Hodnocení reprodukce ocelotů v zajetí. 2011, Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.71..

GARDIÁNOVÁ, I. L´Oceanografic Valencie - mořský svět. 2011, Fauna, č. 14, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Nejstarší zoo ve Španělsku - zoologická zahrada v Barceloně 1. 2011, Fauna, č. 11, str. 66, MK ČZ E5301 .

GARDIÁNOVÁ, I. Nejstarší zoo ve Španělsku - zoologická zahrada v Barceloně 2. 2011, Fauna, č. 12, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Ornitologický ráj - Weltvogelpark Walsrode. 2011, Fauna, 2011, č. 10. s 18-19, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠPALKOVÁ, P. – JEBAVÝ, L. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Ovlivnění aktivity a stereotypního chování slonů indických (Elephas maximus) chovaných v zoo Ústí použitím enrichmentu. 2011, Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 63 - 68, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Preference enrichmentových prvků u slonic chovaných v zoo Ústí nad Labem. 2011, Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 155 - 160, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Reprodukční charakteristiky ocelota velkého (Leopardus pardalis) chovaného v lidské péči. 2011, Výsledky hodnocení reprodukce ocelotů chovaných v lidské péči. Proceeding of the UCSZ small cat´s group - MOUREK, str. 82 - 91. ISSN - N..

GARDIÁNOVÁ, I. Safaripark Hodenhagen. 2011, Fauna, č. 19, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, I. – MELICHAR, L. The Effect of Enrichment on Tiger Activity in Liberec Zoo. 2011, Proceedings of the Ninth International Conference on Environmental Enrichment, 31.5. - 5.6.2009, published in July 2011 by the Shape of Enrichment, Inc., San Diego USA, str. 285 - 286.

VESELÍKOVÁ, J. – GARDIÁNOVÁ, I. – VÁCLAVOVÁ, L. The three environmental enrichment elements and lions in Zoological and Botanical Gardens of Pilsen. 2011, Proceedings of the Ninth international Conference on environmental enrichment, 31.5. - 5.6.2009, published in July 2011 by the Shape of Enrichment, Inc., San Diego USA, str.341 - 342 .

GARDIÁNOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Vliv potravního enrichmentu  na stereotypní chování levhartů perských (Panthera pardus saxicolor) . 2011, Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.69.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAJZLÍK, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – STIBŮREK, J. – MASOPUST, J. – TICHÁ, B. Základy obecné zootechniky. 2011, Základy obecné zootechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2011, tisk - Powerprint s.r.o., 50 s. ISBN: 978-80-213-2154-0.

GARDIÁNOVÁ, I. Zoo Aquarium Madrid. 2011, Fauna, č. 16, str. 66, MK ČR E5301..

GARDIÁNOVÁ, I. Zoo Lipsko. 2011, Fauna, č. 18, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Zoo Tierpark Hagenbeck v Hamburku. 2011, Fauna, č. 20, str. 66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Zoologická zahrada Berlín1. 2011, Fauna, č. 21, str.66, MK ČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. Zoologická zahrada Berlín2. 2011, Fauna, č. 22, str. 66, MK ČR E5301.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – SVOBODOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. – TANČIN, Analysis of Slovak and Czech national breeds of geese with respect to effective population size. 2012, Slovak Journal of Animal Science, 45, (2): 43 - 47. ISSN 1337-9984.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, B. Enrichment pro prasata. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation  „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 1. Publishing,  Brno 3.10.2012.  str. 64 - 67. ISBN 978-80-7305-628-5.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROKOPCOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Enrichment pro psovité šelmy chované v lidské péči. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation  „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno , 1. Publishing,  Brno 3.10.2012. p. 68 - 73. ISBN 978-80-7305-628-5.

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Etika chovu a etologie zvířat. 2012.

GARDIÁNOVÁ, I. – BUCHTELÍK, M. – ROULOVÁ, V. Jak "maturují" starokladrubáci? 2012, Jezdectví (4): 64-65, ISSN 1210-5406.

GARDIÁNOVÁ, I. – POVRAZNÍKOVÁ, M. Možnosti obohacování prostředí u kočkovitých šelem chovaných v lidské péči. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 1. Publishing, Brno 3.10.2012. p.58-63. ISBN 978-80-7305-628-5.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Obohacování prostředí slonů chovaných v zajetí. 2012, Sborník odborné komise pro slony při UCSZ (za rok 2011): 28 - 34. .

GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Parco Natura Viva Bussolengo. 2012, Fauna 3, st. 66, MKČR E 5301.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEŘÁBKOVÁ, Z. – PADALÍKOVÁ, P. – RYČLOVÁ, V. Potravní obohacení a aktivita orangutanů. 2012, In: Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. 1. vyd. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. str. 60. ISBN 978-80-87189-11-5..

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – SVOBODOVÁ, I. Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách analýzou DNA . 2012, In: Mourek.Proceeding of the UCSZ small cat´s goup of 2011.p.64. ISBN-N..

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – TOMÁŠEK, V. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA získané neinvazivními metodami. 2012, In: Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. 1. vyd. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. str. 61. ISBN 978-80-87189-11-5..

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – VLACHOVÁ, L. – STIBŮREK, J. Základy obecné zootechniky - cvičení. 2012, Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2012, tisk - Powerprint s.r.o., 58 s. ISBN: 978-80-213-2256-1.

GARDIÁNOVÁ, I. – POLLÁKOVÁ, R. Zhodnocení odchovů tygrů ussurijských v ČR. 2012, In: Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. 1. vyd. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. str. 61 - 62. ISBN 978-80-87189-11-5..

GARDIÁNOVÁ, I. ZOO Givskud. 2012, Fauna 5, str. 66, MKČR E5301.

GARDIÁNOVÁ, I. ZOO v Kodani. 2012, Fauna 4, s. 66, MKČR E5301.