×
Ing. Kateřina Gdulová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Landscape indices behavior: A review of scale effects . Applied Geography, 2012, roč. 2012, č. 34, s. 385-394. ISSN: 0143-6228.

BARTÁK, V. – GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. – BÁRTA, A. – ŠÍMOVÁ, P. Modelling the probability of building fires. Geoinformatics FCE CTU. , 2014, roč. 2014, č. 13, s. 37-48. ISSN: 1802-2669 .

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – GDULOVÁ, K. – GÁBOR, L. – ŠMEJDOVÁ, L. – KROPÁČEK, J. – WILD, J. On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare earth DEMs. ECOLOGICAL MODELLING, 2018, roč. 2018, č. 383, s. 3-9. ISSN: 0304-3800.

BUREŠ, L. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. – **ĎOUBALOVÁ, J. Comparison of bathymetric data sources used in hydraulic modelling of floods. Journal of Flood Risk Management, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1753-318X.

SVOBODOVÁ, K. – MONTEIRO, L. – VOJAR, J. – GDULOVÁ, K. Can trail characteristics influence visitor numbers in natural protected areas? A quantitative approach to trail choice assessment. Environmental & Socio-Economic Studies, 2019, roč. 7, č. 2, s. 10-20. ISSN: 2354-0079.

MOUDRÝ, V. – **LECOURS, V. – MALAVASI, M. – **MISIUK, B. – GÁBOR, L. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – WILD, J. Potential pitfalls in rescaling digital terrain model-derived attributes for ecological studies. Ecological Informatics, 2019, roč. 54, č. , s. 1-9. ISSN: 1574-9541.

MOUDRÝ, V. – GDULOVÁ, K. – FOGL, M. – KLÁPŠTĚ, P. – **URBAN, R. – KOMÁREK, J. – ŠMEJDOVÁ, L. – **ŠTRONER, M. – BARTÁK, V. – SOLSKÝ, M. Comparison of leaf-off and leaf-on combined UAV imagery and airborne LiDAR for assessment of a post-mining site terrain and vegetation structure: Prospects for monitoring hazards and restoration success. Applied Geography, 2019, roč. 104, č. March 2019, s. 32-41. ISSN: 0143-6228.

MOUDRÝ, V. – KLÁPŠTĚ, P. – FOGL, M. – GDULOVÁ, K. – BARTÁK, V. – **URBAN, R. Assessment of LiDAR ground filtering algorithms for determining ground surface of non-natural terrain overgrown with forest and steppe vegetation. MEASUREMENT, 2020, roč. 150, č. 107047, s. 1-11. ISSN: 0263-2241.

KLÁPŠTĚ, P. – FOGL, M. – BARTÁK, V. – GDULOVÁ, K. – **URBAN, R. – MOUDRÝ, V. Sensitivity analysis of parameters and contrasting performance of ground filtering algorithms with UAV photogrammetry-based and LiDAR point clouds. International Journal of Digital Earth, 2020, roč. 2020, č. , s. 1-23. ISSN: 1753-8947.

GDULOVÁ, K. – MAREŠOVÁ, J. – MOUDRÝ, V. Accuracy assessment of the global TanDEM-X digital elevation model in a mountain environment. Remote Sensing of Environment, 2020, roč. 2020, č. 241, s. 1-15. ISSN: 0034-4257.

PROŠEK, J. – GDULOVÁ, K. – BARTÁK, V. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – ROCCHINI, D. – MOUDRÝ, V. Integration of hyperspectral and LiDAR data for mapping small water bodies. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2020, roč. 2020, č. 92, s. 0-0. ISSN: 0303-2434.

MOUDRÝ, V. – **MOUDRÁ, L. – BARTÁK, V. – BEJČEK, V. – GDULOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. – MORAVEC, D. – MUSIL, P. – ROCCHINI, D. – ŠŤASTNÝ, K. – **VOLF, O. – ŠÁLEK, M. The role of the vegetation structure, primary productivity and senescence derived from airborne LiDAR and hyperspectral data for birds diversity and rarity on a restored site. Landscape and Urban Planning, 2021, roč. 2021, č. 210, s. 1-12. ISSN: 0169-2046.

GDULOVÁ, K. – MAREŠOVÁ, J. – BARTÁK, V. – **SZOSTAK, M. – **ČERVENKA, J. – MOUDRÝ, V. Use of TanDEM-X and SRTM-C Data for Detection of Deforestation Caused by Bark Beetle in Central European Mountains. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-17. ISSN: 2072-4292.

MAREŠOVÁ, J. – GDULOVÁ, K. – PRACNÁ, P. – MORAVEC, D. – **GÁBOR, L. – PROŠEK, J. – BARTÁK, V. – MOUDRÝ, V. – GÁBOR, L. Applicability of Data Acquisition Characteristics to the Identification of Local Artefacts in Global Digital Elevation Models: Comparison of the Copernicus and TanDEM-X DEMs. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 19, s. 1-18. ISSN: 2072-4292.

PROŠEK, J. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. Global application of an unoccupied aerial vehicle photogrammetry protocol for predicting aboveground biomass in non-forest ecosystems. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 2056-3485.

Certifikované metodiky

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem NP (Number of patches) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem PD (Patch density) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Fragmentace krajiny ČR vyjádřená indexem ED (Edge density) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem PR (Patch Richness) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHDI (Shannon’s diversity index) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SHEI (Shannon’s evenness index) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Heterogenita krajiny ČR vyjádřená indexem SIDI (Simpson's diversity index) Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Úroveň znečištění půdy a vody ve vojenských územích jako podklad pro cvičení NATO Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Managemntová opatření pro udržení biologické rozmanitosti ve vojensky využívaných areálech Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

GDULOVÁ, K. – KRČÍLKOVÁ, Š. Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v České republice (v kvadrátech síťového mapování), Crossclasification analysis of agricultural land-use pattern (in quadrate network), fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0004, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GDULOVÁ, K. – KRČÍLKOVÁ, Š. Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v okresech České republiky , Crossclasification analysis of agricultural land-use pattern in the districts of the Czech Republic, fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0005, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v České republice (v kvadrátech síťového mapování), Agricultural land-use fragmentation in the Czech Republic (in quadrate network), fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0002, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Uživatelská fragmentace zemědělské půdy v okresech České republiky, Agricultural land-use fragmentation in the districts of the Czech Republic , fragmentation, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0003, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Heterogenita zemědělské půdy v České republice z hlediska jejího užívání (v kvadrátech síťového mapování), Heterogeneity of agricultural land-use in the Czech Republic (in quadrate network), agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0006, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRČÍLKOVÁ, Š. – GDULOVÁ, K. Heterogenita zemědělské půdy z hlediska jejího užívání v okresech České republiky , Heterogeneity of agricultural land-use in the districts of the Czech Republic, agricultural land, Land identification parcel system (LPIS), map, landscape structure metrics, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/krcs/0007, soubor map, elektronická forma, formát PDF, Sledování uživatelské fragmentace zemědělské půdy je nezbytné pro optimalizaci prostředků vynaložených na zemědělské hospodaření a management krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Shannon diversity index - Světnovsko locality, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0026, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Simpson diversity index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0027, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu rozlišovaných tříd – Světnovsko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by patch richness index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0028, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Světnovsko, Fine-scale fragmentation of landscape described by edge density index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0029, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Světnovsko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch density index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0030, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Světnovsko, Fine-scale equitability of landscape described by Shannon equitability index - Světnovsko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0031, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Vyrovnanost krajinných složek vyjádřená pomocí Shannonova indexu vyrovnanosti – Verneřicko, Fine-scale equitability of landscape described by Shannon equitability index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0032, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Shannonova indexu diversity – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Shannon diversity index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0033, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí Simpsonova indexu diversity – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by Simpson diversity index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0034, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Heterogenita krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí počtu rozlišovaných tříd – Verneřicko, Fine-scale heterogeneity of landscape described by patch richness index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0035, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty okrajů – Verneřicko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch richness index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0036, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Fragmentace krajiny v detailním měřítku vyjádřená pomocí indexu hustoty plošek – Verneřicko, Fine-scale fragmentation of landscape described by patch density index - Verneřicko, scaling; thematic resolution; extent, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0037, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape heterogeneity described by Shannon diversity index - Czech Republic, Changes of landscape heterogeneity described by Shannon diversity index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0048, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape heterogeneity described by patch richness index - Czech Republic, Changes of landscape heterogeneity described by patch richness index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0050, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape fragmentation described by patch density index - Czech Republic, Changes of landscape fragmentation described by patch density index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0051, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape fragmentation described by edge density index - Czech Republic, Changes of landscape fragmentation described by edge density index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0052, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. Changes of landscape equitability described by Shanon equitability index - Czech Republic, Changes of landscape equitability described by Shanon equitability index - Czech Republic, landscape development, landscape structure, Corine Land Cover, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0053, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úsporu při mapování a hodnocení struktury biotopů a krajiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Dopravní nehody v Libereckém kraji v průběhu roku, Traffic Accidents in Liberec Region over the year, traffic accidents; spacio-temporal changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0005, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji v průběhu roku, Traffic Accidents in Hradec Králové Region over the year, traffic accidents; spatio-temporal changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0004, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Klasifikace dopravních nehod v Královéhradeckém kraji, Classification of Traffic Accidents in Hradec Králové Region, traffic accidents; classification; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0006, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Klasifikace dopravních nehod v Libereckém kraji, Classification of Traffic Accidents in Liberec Region, traffic accidents; classification; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0007, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Klasifikace požárů v Královéhradeckém kraji, Classification of Fires in Hradec Králové Region, fires; classification; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0008, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Klasifikace požárů v Libereckém kraji, Classification of Fires in Liberec Region, fires; classification; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0009, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Výskyt požárů v Libereckém kraji v průběhu dne, Occurrence of Fires in Liberec Region during the Day, fires; space-time changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0011, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Výskyt požárů v Královéhradeckém kraji v průběhu dne, Occurrence of Fires in Hradec Králové Region during the Day, fires; space-time changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0010, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Časové změny výskytu dopravních nehod v Libereckém kraji, Time Changes of the Occurrence of Traffic Accidents in Liberec Region, traffic accidents; space-time changes; Liberec Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0003, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. Časové změny výskytu dopravních nehod v Královéhradeckém kraji, Time Changes of the Occurrence of Traffic Accidents in Hradec Králové Region , traffic accidents; space-time changes; Hradec Králové Region, 2012, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0002, elektronický soubor map, Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

GDULOVÁ, K. – ŠPATENKOVÁ, O. Faktory ovlivňující výskyt dopravních nehod, Factors Influencing the Occurrence of Traffic Accidents, traffic accidents; risk factors, 2013, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/spa/0012, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.1; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3. , Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor komunikačních a informačních systémů GŘ HZS ČR, 09.01.2014,

GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. – BARTÁK, V. Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách, Probability maps of fire occurrences in buildings, fire probability; buildings; spatial risk analysis, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/1493/4903, Mapový výstup zpracovaný pomocí SW ArcGIS Desktop 10.2; elektronická forma: typ souboru PDF, velikost A3., Výsledky jsou součástí výzkumu, který umožní posun v oblasti havarijního a krizového plánování, konkrétně tvorbu kvalitnějších map rizik., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, GŘ HZS ČR Odbor komunikačních a informačních systémů , 13.01.2015,

ŠÍMOVÁ, P. – BARTÁK, V. – ŠPATENKOVÁ, O. – GDULOVÁ, K. – BÁRTA, A. Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov, Analytical support for risk mapping: Building fires probability maps, probability, bulding fires, logistic regression, GIS, 2015, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300/1493/4903, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb., Úspory v integrovaném záchranném systému, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Generální ředitelství HZS, 13.01.2015, MV-812-1/OBVV-2012, Zákon 130/2002 Sb.

KLOUČEK, T. – KOMÁREK, J. – LAGNER, O. – FOGL, M. – GDULOVÁ, K.; idPublikace = 79103; Název: Detekce napadení lesních porostů pomocí bezpilotních leteckých prostředků-- Neexistuje podtyp publikace --

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – GDULOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BENEŠ, J. – LOWTHER-HARRIS, F. – DRHLÍKOVÁ, K. – TOTUŠKOVÁ, J. – MADHUSWINI, M. – BÁLEK, L. – **FIALOVÁ, K. – KHÝROVÁ, H. – **ŠTEFLOVÁ, H. – **RODRIGUEZ, M. – **POPOVÁ, K. – **BEČICOVÁ, M. – **HVĚZDA, M. Výskyt a míra dochování historických plužin v ČR, Pluzina field patterns - distribution and level of preservation in the Czech Republic, pluzina; land tenure; medieval field patterns; rural landscape management, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa distribude plužin, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobnou vektorizaci dochovaných pozůstatků plužin, úspora nákladů na identifikaci a odborný popis historických plužin v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury, 14.01.2021,

KUPKA, J. – GDULOVÁ, K. Vyhodnocení krajinného rázu, Landscape character assessment, landscape character; landscape aesthetics; natural and cultural landscape values, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - krajinný ráz, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení krajinného rázu krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení krajinného rázu v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa funkčního využívání krajiny, Map of functional land use, Kladruby n.L; landscape; function; preservation of values, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - funkce, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení funkčního využívání krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení funkčního využívání krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa aktuálního stavu strukturálních prvků kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - stav prvků, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení stavu strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení stavu strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa režimů péče o strukturální prvky kompozice se zaměřením na prvky vegetační, Modes of care for structural elements of the composition with a focus on vegetation element, Kladruby n.L; landscape; function; modes of care, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - režimy péče, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje návrh režimů péče o struktuální prvky krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na odborné stanovení režimů péče o struktuální prvky krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

TRPÁKOVÁ, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Vývoj kompozice krajiny v jednotlivých časových etapách, Historical development of landscape composition , Kladruby n.L; landscape; composition; historical development, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - vývoj, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení vývoje krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení historického vývoje krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – BOHUSLAVOVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – GRULICH, J. – **TRPÁK, P. – **KRAUSE, J. – GDULOVÁ, K. Rozbor strukturálních prvků krajinné kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby - strukturální prvky, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

Software

VONDRUS, J. – BESTA, M. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. LandMet - Landscape Methods and Metrics, LandMet - Landscape Methods and Metrics, Landscape pattern, Spatial resolution, Thematic resolution, GIS, PostgreSQL/PostGIS, Web application , 2010, DO - Ochrana krajinných území, 42300-bes-01, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, PostgeSQL/PostGIS aplikace, volný uživatelský přístup přes tenkého klienta (web-browser), vstup vlastních uživatelských dat, web server, Použití aplikace snižuje náklady, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VRTICH, M. – ŠPATENKOVÁ, O. – KUTTELWASCHER, R. – GDULOVÁ, K. – ŠÍP, M. – BARTÁK, V. – ŠÍMOVÁ, P. APOMAPIK, APOMAPIK, GIS, spatio-temporal pattern, fire rescue incidents, risk mapping, 2014, AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj, apomapik2015, Výsledek není volně ke stažení. Poskytuje společnost ArcData Praha, s.r.o. dle licenčních podmínek, Software na platformě ArcGIS for Server. Ing. Jan Novotný, ArcData Praha, jan.novotny@arcdata.cz, tel. 224 190 511, Úspory v integrovaném záchranném systému, ArcData Praha, s.r.o., 14889749, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Ostatní výsledky

Assessment of selected measuring techniques associated with landscape fragmentation and heterogeneity Ing. Gdulová Kateřina, 2007

Vyhodnocení vybraných technik měření fragmentace a heterogenity krajiny Ing. Gdulová Kateřina, 2008

Vliv geodat na hodnocení struktury krajiny Ing. Gdulová Kateřina, 2008

SNOW COVER MEASUREMENT WITH GPS REFERENCE RECEIVERS Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Měření sněhové zásoby na Stříbrném hřbetě pomocí referenční GPS Ing. Roman Juras, Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, 2010

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Možnosti využití prostorově orientovaných databází v krajinně ekologickém výzkumu Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .