×
Ing. Lenka Grimová, Ph.D.
banner

Životopis

Curriculum vitae

Vzdělání

2006/2010        

Doktorské vzdělání na České zemědělské univerzitě v Praze (FAPPZ, KOR) ve studijním oboru Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin.

 • studium ukončeno získáním akademického titulu Ph.D.
 • téma disertační práce “Charakteristika a diagnostika latentního viru meruňky”;  vedoucí práce Prof. Doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
 • závěrečná doktorská práce: Obecná fytopatologie, zemědělská fytopatologie, rostlinné viry peckovin, diagnostické metody pro detekci a determinaci virových patogenů                             

Květen/červenec 2008

Studijní stáž na Universitá Degli Studi Di Bari, Facolta di Agraria, Dipartimento di Protezione delle Piante é Microbilologia Applicata (Itálie)

Duben/září 2007

Studijní stáž na Universitá Degli Studi Di Bari, Facolta di Agraria Dipartimento di Protezione delle Piante é Microbilologia Applicata (Itálie)

2001/2006    

Vysokoškolské vzdělání na České zemědělské univerzitě v Praze (FAPPZ) v magisterském studijním programu Zahradnické inženýrství.

 • studium ukončeno získáním akademického titulu Ing.
 • téma diplomová práce “Diagnostické metody pro detekci vybraných virů peckovin
 • závěrečná státní zkouška: Dendrologie, Květinářství, Ochrana zahradních plodin, Ekonomie životního prostředí

1994/2001

Studium na Arcibiskupském gymnáziu (Praha 2).

 

Zaměstnání

Od 2012

Odborný asistent na Česká zemědělská univerzita v Praze (FAPPZ), katedra ochrany rostlin.

 • plný úvazek

Květen/Červenec 2011

Pracovní stáž na Institute of Plant Virology, UOS di Bari, c/o DPPMA (Itálie)

2008/2012

Technik pro výzkum na Česká zemědělská univerzita v Praze (FAPPZ), katedra ochrany rostlin.

 • plný úvazek

2006/2008         

Technik pro výzkum na Česká zemědělská univerzita v Praze (FAPPZ), katedra ochrany rostlin.

 • částečný úvazek

2005/2009

Spoluřešitelka projektu No. NAZV QG60123 s názvem Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody.“ 

2009                  

Řešitelka projektu IGA s názvem „Molekulární charakteristika latentního viru meruňky.

2008/2009             

Spoluřešitelka projektu FRVŠ No. 1320/2008 s názvem “Molekulární diagnostika bakuloviru Cydia pomonella granulovirus a využití bakulovirů v biologické ochraně proti hmyzím škůdcům“.

 

Odborný zaměření

 • studie, detekce a determinace rostlinných virů, viroidů, bakterií, fytoplasem a houbových patogenů s využítím biologických, sérologických a molekulárně genetických metod
 • přenos patogena na dřevinné či bylinné hostitelské rostliny
 • ELISA testy
 • western blot analýzy
 • izolace RNA/mRNA/dsRNA/genomové DNA/plamidové DNA/proteinů
 • PCR and RT-PCR techniky
 • elektroforetická separace DNA/RNA/proteinů
 • molekulární hybridizace; syntéza RNA/DNA sond
 • DNA klonování, analýzy dat za využití bioinformatických softwarů (Bioedit, etc.)
 • exprese rekombinantních virových proteinů pomocí bakteriálních vektorů

 

Jazyky

 • čeština: rodný
 • angličtina: aktivní (pokročilá)
 • červen 2010 Cambridge Certificate of Advance English (CAE)
 • duben 2008 Cambridge First Certificate  English (FCE)
 • italština: aktivní (středně pokročilá)
 • němčina: pasivní (mírně pokročilá)

 

Jiné zájmy a aktivity

 • cestování, sport (lezení, horolezectví, plavání, běh, jízda na kole), četba, studium přírodních věd a vše s přírodou spojené