×
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
banner

Granty

Prostory funkcí a váhové nerovnosti pro integrální operátory

Grantová agentura ČR, 2001-2003

Prostory funkcí, váhové nerovnosti a reálná interpolace

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace

Grantová agentura ČR, 2008-2012

Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace II

Grantová agentura ČR, 2013-2017

Prostory funkcí a aproximace

Grantová agentura ČR, 2018-2021