×
doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
banner

Životopis

Strukturovaný životopis

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Hanč, Ph.D.

Datum a místo narození: 25. 2. 1972 v Jilemnici

Adresa bydliště: K Horoměřicům 1185, Praha 6 – Suchdol, 165 00

Adresa pracoviště: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových

                                 a přírodních zdrojů, Kamýcká 957, Praha 6- Suchdol, 165 21

Telefon na pracoviště: 2 2438 2731

Mobil: 732 342753

E-mail: hanc@af.czu.cz

 

Vzdělání

1998 – 2003    Doktorské postgraduální studium – Česká zemědělská univerzita v Praze

1991 – 1995    Inženýrské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze

1986 – 1990    Gymnázium v Jilemnici

 

Pracovní zkušenosti2016 – dosud, docent na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity v Praze

1997 – 2016, odborný asistent na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity v Praze

2000 – 2010, tajemník Komise výživy rostlin České akademie zemědělských věd

2005 - dosud Odborná spolupráce s občanskými sdruženími působícími v oblasti prevence a nakládání s odpady

2007 - dosud Člen České bioplynové asociace CzBA

2009 – dosud Lektor Institutu pro místní správu - školení úředníků v oblasti hospodaření s odpady a nakládání s obaly

2013 - dosud Člen pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí ČR zaměřené na využití biologicky rozložitelných odpadů

Dále je členem International Society for Horticultural Science, European Society for Agronomy a International Humic Substances Society.

 

 Hlavní pracovní náplň a oblasti zodpovědnosti

Pedagogická činnost

  • problematika odpadového hospodářství

Výuka pro studenty České zemědělské univerzity (v ČJ a AJ), pracovníky státní správy, samosprávy a firem

  • oblast agrochemie a výživy rostlin

Výuka pro studenty České zemědělské univerzity (v ČJ a AJ)

Výzkumná činnost

Důraz výzkumné a publikační činnosti je kladen na nakládání s bioodpady  a studium procesů během kompostování a vermikompostování (využití žížal). Samostatně nebo jako spoluautor publikoval přes 130 vědeckých nebo odborných článků v ČR a v zahraničí se 250 citacemi (bez autocitací) na Web of Science. Také se podílel na vytvoření patentů, užitných a průmyslových vzorů, certifikované metodiky, funkčního vzorku a ověřené technologie. Je spoluautorem knihy o kompostování a kompostárnách vydané v roce 2016.

V letech 2009 až 2013 byl hlavním řešitelem a koordinátorem výzkumného projektu „Optimalizace technologie faremního vermikompostování“. Za výzkum v oblasti vermikompostování bioodpadů získal Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014. Byl hlavním řešitelem výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR „Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu“ (2015 – 2018) a také členem týmu řešícího 7. Evropský rámcový projekt Biofector (2013 - 2017). V současnosti je hlavním řešitelem a koordinátorem projektu NAZV „Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu“ (2019 – 2023).

 

Další vzdělávání

Absolvování Socrates Intensive Programme "Rhizosphere Management in Environmental Technologies & Organic Farming" – University of Agricultural Science, Vienna, Austria; Limburg Universitair Centrum, Belgium; Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden; Univerza Ljubljani, Slovenia; Liverpool John Moores University, U.K.

Absolvování kurzu „Zvyšování pedagogických kompetencí pro pedagogy“

Absolvování kurzu celoživotního vzdělávání „Odpadové hospodářství“ pořádáný Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze

 

Znalost jazyků

Anglický jazyk (aktivně)

Ruský jazyk (maturitní zkouška)

Německý jazyk (pasivně)

 

Řidičský průkaz

Skupina A a B

 

Rodinný stav

Ženatý, 3 děti