×
Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Curriculum
banner

Granty

Biomonitoring vážek (Odonata) biotopů ovlivněných důlní těžbou

GA FZP, 2008-2008

Antropogenně vzniklé biotopy jako významná místa výskytu ohrožených druhů vážek

GA FZP, 2009-2009

Diverzita odonatocenóz výsypek. Proč převažují pionýrské druhy?

GA FZP, 2010-2010

Mortalita vajíček Lestes sponsa (Odonata: Lestidae) vlivem parazitoidů opomíjený jev nebo možná příčina ekologické pasti?

GA FZP, 2011-2011

Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva

Grantová agentura ČR, 2018-2021