×
prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
banner

Hejcmanová Pavla

Profesoři na vysokých školách - Katedra chovu zvířat a potravinářství v trop.
phone +420 22438 2492
  • Profesorka tropické ekologie a zemědělství na FTZ ČZU v Praze
  • Výzkumný pracovník na Institutu zoologie - Zoological Society of London
  • zakládající člen Derbianus Conservation
  • člen IUCN SSC Antelope Specialist Group


Hlavní vědecké zájmy

Zabývám se ekologií velkých savců se zaměřením na potravní chování, výběr zdrojů, prostorové využití habitatů v ekosystémech a ekologii pohybu. Výzkum nevyhnutelně integruje sociální aspekty, postoje a motivace lidí ve vztahu k ochraně přírody. Konečným cílem mého vědeckého úsilí je rozšířit porozumění fungování ekosystémů, rozvíjet udržitelné způsoby koexistence člověka a volně žijících živočichů a přispívat k ochraně přírody.