×
Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Zástupce vedoucího Katedry ekonomického rozvoje
phone +420 22438 2508

Mé konzultační hodiny v následujících týdnech jsou dostupné v tomto Google kalendáři. Nicméně, prosím, pošlete mi předem emailem upozornění, že přijdete a stručný důvod schůzky.