×
Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Osobní stránky
banner

phone +420 22438 2508

Pedagogická činnost

IBI04Z Expert Block
IXI07Z Bakalářská práce - Zadání
IXI01Z Diploma Thesis - Assignment

Mé konzultační hodiny v následujících týdnech jsou dostupné v tomto Google kalendáři. Nicméně, prosím, pošlete mi předem emailem upozornění, že přijdete a stručný důvod schůzky.