×
prof. Ing. David Herák, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DCX08Z Sustainable agricultural development - summer school in Indonesia
DTCX01Y Agricultural engineering research and application
DTCX02Y Modelování inženýrských problémů
DTT01Y Úvod do základů vědecké práce
DTXX10Y Zahraniční stáž
TCT07E Basics Applied Mechanics
TCT11E Introduction to Engineering Work
TCT18E Agricultural engineering research and application
TCT26E Konstruování s podporou počítačů II
TCT88E Konstruování s podporou počítačů II
TCX08Z Sustainable agricultural development - summer school in Indonesia
TZT05Z Diploma Thesis - Project
TZT14E_1 Czech language and culture