×
Ing. Martin Heřmanovský, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – HEŘMANOVSKÝ, M. – ROUB, R. An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies. Environmental Modelling & Software, 2017, roč. 2017, č. 95, s. 22-28. ISSN: 1364-8152.

VIZINA, A. – HANEL, M. – **TRNKA, M. – **DAŇHELKA, J. – GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 22-28. ISSN: 0322-8916.

HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – PECH, P. Regionalization of runoff models derived by genetic programming. Journal of Hydrology, 2017, roč. 2017, č. 547, s. 544-556. ISSN: 0022-1694.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part I: Theory. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 3, s. 133-140. ISSN: 1801-5395.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part II: Application. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 186-194. ISSN: 1801-5395.

HEŘMANOVSKÝ, M. Vliv výběru deskriptorů povodí na proces seskupování povodí metodou inverzního shlukování. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 10 - 15. ISSN: 0322-8916.

Software

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – HAVLÍČEK, V. 1-2-HyModResMax5P, 1-2-HyModResMax5P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 1-2-HyModResMax5P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. Invers_shluk, Invers_shluk, ungauged catchment, catchment descriptor, cluster analysis, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Invers_shluk, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené s odhadem zájmových charakteristik (např. parametrů modelu či specifických průtoků) na nepozorovaných povodích., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav, 2006

Application of chosen black box models for flood forecasting purposes in the small basins Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Hanel Martin, 2008

Impact of Chosen Methods of Excess-rainfall Estimation on a Short-term Runoff Prediction Ing. Vaššová Darina; Ing. Heřmanovský Martin, 2009

Možnosti predikce odtoku na malých povodích s přenosem parametrů Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav; Ing. Havlíček Vojtěch, 2008

Neural networks forecast in small catchments with transfer of network parameters Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

Possibilities of runoff forecast by black-box models in ungauged basins Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Hanel Martin; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2008

Rainfall-runoff analysis in drainage area of small rivers Ing. Heřmanovský Martin, 2006

SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ NA MALÝCH POVODÍCH Ing. Heřmanovský Martin, 2007

Srovnání vybraných metod shlukování při regionalizaci založené na deskriptorech Ing. Heřmanovský Martin, 2009