×
Ing. Martin Heřmanovský, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – HEŘMANOVSKÝ, M. – ROUB, R. An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies. Environmental Modelling & Software, 2017, roč. 2017, č. 95, s. 22-28. ISSN: 1364-8152.

VIZINA, A. – HANEL, M. – **TRNKA, M. – **DAŇHELKA, J. – GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 22-28. ISSN: 0322-8916.

HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – PECH, P. Regionalization of runoff models derived by genetic programming. Journal of Hydrology, 2017, roč. 2017, č. 547, s. 544-556. ISSN: 0022-1694.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part I: Theory. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 3, s. 133-140. ISSN: 1801-5395.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part II: Application. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 186-194. ISSN: 1801-5395.

HEŘMANOVSKÝ, M. Vliv výběru deskriptorů povodí na proces seskupování povodí metodou inverzního shlukování. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 10 - 15. ISSN: 0322-8916.

Software

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – HAVLÍČEK, V. 1-2-HyModResMax5P, 1-2-HyModResMax5P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 1-2-HyModResMax5P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. Invers_shluk, Invers_shluk, ungauged catchment, catchment descriptor, cluster analysis, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Invers_shluk, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené s odhadem zájmových charakteristik (např. parametrů modelu či specifických průtoků) na nepozorovaných povodích., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

Ostatní výsledky

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav, 2006

Application of chosen black box models for flood forecasting purposes in the small basins Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Hanel Martin, 2008

Impact of Chosen Methods of Excess-rainfall Estimation on a Short-term Runoff Prediction Ing. Vaššová Darina; Ing. Heřmanovský Martin, 2009

Možnosti predikce odtoku na malých povodích s přenosem parametrů Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav; Ing. Havlíček Vojtěch, 2008

Neural networks forecast in small catchments with transfer of network parameters Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

Possibilities of runoff forecast by black-box models in ungauged basins Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Hanel Martin; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2008

Rainfall-runoff analysis in drainage area of small rivers Ing. Heřmanovský Martin, 2006

SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ NA MALÝCH POVODÍCH Ing. Heřmanovský Martin, 2007

Srovnání vybraných metod shlukování při regionalizaci založené na deskriptorech Ing. Heřmanovský Martin, 2009