×
Ing. Dita Hiřmanová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HIŘMANOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 40-45. ISSN: 0139-6013.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. – FENDRYCHOVÁ, V. Biological efficacy of herbicides in winter wheat, sugarbeet and maize in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2016, 40s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Porovnání účinnosti a selektivity herbicidů v kukuřici a ozimé pšenici. Praha: BASF, ADAMA, Syngenta, VP Agro, DuPont, Agroprotec, AG Novachem, 2016, 27s. ISBN: ,

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Porovnání účinnosti a selektivity herbicidů v kukuřici a ozimé řepce. Praha: BASF, ADAMA, Syngenta, VP Agro, Agroprotec, AG Novachem, Belchim, 2017, 25s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

POTOPOVÁ, V. – TÜRKOTT, L. – HIŘMANOVÁ, D.CROPGRO-Tomato model for simulated growth parametres of field-grown tomato in the Elbe lowland conditions. 2016, In: International crop modelling symposium "Crop modelling for agriculture and food security under global change", Berlin 15.-17.3.2016, s. 360-361.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace používání preemergentních herbicidů ve slunečnici. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 256-259. ISBN 978-80-87065-36-5.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D.Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přínosy a rizika HT technologií používaných k regulaci plevelů ve slunečnici. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 260-265. ISBN 978-80-87065-36-5.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Podtyp: Výzkumná zpráva; Protokol ze srovnávacího pokusu s herbicidy v kukuřici. 2015, 11 stran.

TÜRKOTT, L. – POTOPOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D.Temporal evolution of snow cover and the Urban Heat Island in Prague. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.-21.9.2017, 4 s. ISBN: 978-80-85754-40-7.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – PROCHÁZKA, L. – HIŘMANOVÁ, D.Účinnost, selektivita a reziduální působení preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici. 2018, In: Sborník 35. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 21.-22.11.2018, SPZO Praha, s. 205-211. ISBN: 978-80-87065-82-2.