×
Ing. Jakub Hlava, Ph.D.
Ing. Jakub Hlava Ph.D.
banner

Výzkum

Monitoring bezobratlých

Monitoring chráněných území

Analýza společenstev

Půdní fauna - diverzita, studium společenstev a jejich změn

Antropogenně zatížené lokality (těžební oblasti, skládky, intravilány apod.)

Společenstva půdních NEMATOD v zatíženém prostředí