×
Ing. Tereza Hřebečková
banner

Životopis

Jméno a příjmení:       Tereza Hřebečková

Rodné příjmení:          Částková

Titul:                            Ing.

Datum narození:        28. 12. 1991

Bydliště:                     Jirečkova 1017/18, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Telefon:                        + 420 606 222 765

E-mail:                         hrebeckova@af.czu.cz / castkovate@gmail.com

Vzdělání 

2007 – 2011    Gymnázium- Gymnázium Písnická, Praha

2011 – 2014    Bakalářské studium - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a krajinářské architektury, obor Zahradní a krajinářské úpravy (Bakalářská práce: Vývoj a nové trendy Land artu aplikované na případové studii – propagace firmy Megafyt Pharma s.r.o.)

2014 – 2016    Magisterské studium - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, obor Hodnocení a ochrana půdy (Diplomová práce: Vlastnosti zeminy po pěstování rajčat (Solanum lycopersicum) ošetřených výluhem z vermikompostu)

2016 – 2020    Doktorské studium - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, obor Využití a ochrana přírodních zdrojů (Disertační práce: Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování)

Ocenění

2019 – cena rektora ČZU v Praze – 9.místo za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů

Dosavadní praxe 

2008 - 2012    vedoucí oddílu mladých ochránců přírody (MOP Nezmaři)

            2009    ZO ČSOP 11/11 Zvoneček – tvorba naučné stezky- Medník

            2013    ZO ČSOP 11/11 Zvoneček – tvorba naučné stezky- Svatojánské proudy

            2015    ČZU v Praze - odborná pedologická praxe

            2015    ČZU v Praze - diplomová praxe - práce v laboratoři

2016 - 2018    ČZU v Praze - odborný vědecký laborant (NAZV QJ1530034)

2017 - 2018    ČZU v Praze - odborný vědecký pracovník projektu (OPR2211360)

  2018    ČZU v Praze - odborný vědecký pracovník projektu (TAČR TJ01000454)

2019 - 2020    ČZU v Praze - odborný vědecký laborant (NAZV QK1910095)

Aktivní účast na konferencích

            2016    Studentská vědecká konference, FAPPZ, ČZU v Praze

            2016    22. Mezinárodní konference: Racionální použití hnojiv, KAVR, FAPPZ,    ČZU v Praze

            2017    16th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italy

            2017    23. Mezinárodní konference: Racionální použití hnojiv, KAVR, FAPPZ,    ČZU v Praze

            2018    24. Mezinárodní konference: Racionální použití hnojiv, KAVR, FAPPZ,    ČZU v Praze

Jazykové znalosti 

Čeština: rodilý mluvčí

Angličtina: pokročilý (odborná angličtina zemědělská – velmi pokročilý)

Odborné zaměření a vědeckovýzkumná činnost

Zaměření na proces vermikompostování v systému průběžného krmení žížal. Analýzy vermikompostů, stanovování enzymatické aktivity na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinte.