×
Ing. Petra Křížová, Ph.D.
banner

Granty

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách Karpatských bučin

GA FAPPZ, 2014-2014

Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií

CIGA, 2015-2016

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin Lužických hor s rozdílnou litologií

GA FAPPZ, 2015-2015

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin na Křivoklátsku s rozdílným vegetačním pokryvem

GA FAPPZ, 2016-2016

Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)

GA FAPPZ, 2019-2020