×
Ing. Barbora Böserle Hudcová, Ph.D.
banner

Životopis

2014 - současnost

ČZU – Fakulta životního prostředí

Téma dizertační práce „Využití podvojných vrstevnatých hydroxidů a směsných oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách“

2012 - 2014

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická

studijní obor: Technická fyzikální chemie

Téma diplomové práce ,,Analýza struktury a aktivity Mg/Al a Zn/Al směsných oxidů v aldolizaci a transesterifikaci"

2009 - 2012

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická

studijní obor: Management ochrany životního prostředí

Téma bakalářské práce ,,Zpracování energetických plodin na látky s vyšší přídavnou hodnotou"

Cena:

Cena  Knauf Praha, spol. s.r.o. za vynikající bakalářskou práci (2012)