×
Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Za přírodě bližší život
banner

Životopis

CV Pavel Janda

 

Ing. Pavel Janda (11. 4. 1983, Sušice)

 

Vzdělání: Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, titul 2007 - lesní inženýrství. 2007 - 2012: doktorské studium na Katedře Pěstování lesa, téma Disertační práce: Historie narušení, věková a prostorová struktura horských smrkových lesů.

 

Zaměstnání: 2008 - současnost: výzkumný pracovník, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

Odborné zaměření: Ekologie lesa: role disturbancí v dynamice horských smrčin, dendrochronologie se zaměřením na dendroekologii a prostorové vztahy v dynamice horských smrčin.

 

Vědecké články:

Bače, R., Janda, P. & Svoboda, M. 2009. Vliv mikrostanovistě a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. Silva Gabreta 15(1): 67–84.

Janda, P., Bače, R., Svoboda, M. & Starý M. 2010. Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně „Trojmezná“ v NP Šumava. Silva Gabreta 16: 43–59.

Svoboda, M., Fraver, S., Janda, P., Bače R. & Zenáhlíková J. 2010. Natural development and regeneration of a Central European montane spruce forest. Forest Ecology and Management, 260 (5): 707–714.

Svoboda, M., Janda, P., Nagel, T.A., Fraver, S., Rejzek, J., Bače, R. 2012. Disturbance history of an old-growth subalpine Picea abies stand in the Bohemian forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science, 23 (1): 86-97.

Bače, R., Svoboda, M. & Janda, P. 2011 Density and height structure of seedlings in subalpine spruce forests of Central Europe: logs vs. stumps as a favourable substrate. Silva Fennica, 45(5): 1065-1078.

Bače, R., Svoboda, M., Pouska, V., Janda, P. & Červenka J. 2012 Natural regeneration in Central-European subalpine spruce forests: Which logs are suitable for seedling recruitment? Forest Ecology and Management, 266: 254–262.

 

Zájmy: sport, pobyt v přírodě, četba, hudba.