×
doc. Ing. Kristina Janečková, Ph.D.
banner

Granty

Ochrana a obnova historických krajinných struktur

GA FLE, 2007-2007

Krajinně ekologické funkce dochovaných mezních pásů středověkých plužin – podklady pro ochranu těchto historických krajinných struktur a pro plánování krajin s trvale udržitelným hospodařením

CIGA, 2008-2009

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Ministerstvo kultury ČR, 2020-2022