×
prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
banner

Granty

Změny vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2016

Rozdrobenost vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2020

Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2023

Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství

Grantová agentura ČR, 2023-2025