×
doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
Přemysl Jedlička – domovská stránka
banner

Granty

Problém slov ve volných levodistributivních idempotentních grupoidech

Grantová agentura ČR, 2007-2009