×
RNDr. Stanislav Jelen
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Algoritmizace a programování v C RNDr. Brechlerová Dagmar, Ph.D.; RNDr. Jelen Stanislav; doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; doc. Ing. Richta Karel, CSc., 2002