×
Ing. Jindřich Vaněk
banner

Výzkum

Vývoj krajiny a krajinotvorných úprav ve známých lokalitách těžby rud v Česku

(Development of Landscapes and Landscape Design in Significant Areas of Ore Mining)