×
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
banner

Publikace

Publikace zaměřeny především na:

Systémy jakosti a hodnocení jakosti a spolehlivosti

Informační systémy řízení jakosti v údržbě

Metodiky zpracování dat z údržby.

Článek v odborném periodiku

PAVLŮ, J. – JURČA, V. – ALEŠ, Z. – PEXA, M. Comparison of methods for fuel consumption measuring of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 873-882. ISSN: 1406-894X.

LEGÁT, V. – JURČA, V. – ALEŠ, Z. CONTRIBUTION TO PLOUGH SHARES AND CHISELS USEFUL LIFE OPTIMIZATION . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 73-78. ISSN: 1211-3174.

JURČA, V. – ALEŠ, Z. COSTS FOR RECLAMATION PROCESSING AND QUALITY MANAGEMENT . Acta Technologica Agriculturae, 2008, roč. 1, č. 11, s. 23 - 28. ISSN: 1335-2555.

JURČA, V. – VONDŘIČKA, J. INTEGRATED QUALITY ASSESSMENT OF INVESTMENT . Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 156 - 161. ISSN: 1211-3174.

JURČA, V. – HLADÍK, T. Maintenance Data Evaluation. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 15 - 18. ISSN: 1507-2711.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – JURČA, V. Maintenance interval optimization based on fuel consumption data via GPS monitoring . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1406-894X.

JURČA, V. – ALEŠ, Z. MAINTENANCE MANAGEMENT EFFICIENCY EVALUATION. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2007, roč. 33, č. 1, s. 13 - 18. ISSN: 1507-2711.

JURČA, V. – ALEŠ, Z. Maintenance management systems in agriculture in the Czech Republic. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2012, roč. 14, č. 3, s. 233-238. ISSN: 1507-2711.

PEXA, M. – CINDR, M. – KUBÍN, K. – JURČA, V. Measurements of tractor power parameters using GPS. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 1, s. 1-7. ISSN: 1212-9151.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – LEGÁT, V. – MOŠNA, F. – JURČA, V. METHODOLOGY OF OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS CALCULATION IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 ENVIRONMENT. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2019, roč. 21, č. 3, s. 411-418. ISSN: 1507-2711.

ZALEŽÁK, Z. – ŽARNOVSKÝ, J. – BERNÁT, R. – KROČKO, V. – JURČA, V. – KECSKÉS, N. Monitoring of state quantities of diesel engines in laboratory conditions. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 113-118. ISSN: 1211-3174.

JURČA, V. – ALEŠ, Z. – HLADÍK, T. OPTIMIZATION OF PREVENTIVE MAINTENANCE INTERVALS. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2008, roč. 39, č. 3, s. 41 - 44. ISSN: 1507-2711.

LEGÁT, V. – MOŠNA, F. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. PREVENTIVE MAINTENANCE MODELS - HIGHER OPERATIONAL RELIABILITY. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2017, roč. 19, č. 1, s. 134-141. ISSN: 1507-2711.

PAVLŮ, J. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. – JURČA, V. UTILIZATION OF OPERATIONAL PARAMETERS MONITORING TO ECONOMICAL AND SAFETY DRIVE OF VEHICLES. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. MAR 2022, s. 5582-5588. ISSN: 1805-0476.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. Utilization of satellite monitoring for determination of optimal maintenance interval. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 159-166. ISSN: 1211-3174.

Odborná monografie

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Management a inženýrství údržby. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013, 570s. ISBN 978-80-7431-119-2.

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – BELKO, D. – DRAVECKÝ, G. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – ÍRO, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe. Košice: Slovenská společnost údržby - BEKI design, 2013, 630s. ISBN 978-80-89522-03-3. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe, s. 1-630.

JURČA, V. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. Možnosti zpracování a využití dat z řízení údržby. Praha: ČSJ Praha, 2004. 74s. ISBN 80-02-01595-9.

LEGÁT, V. – POŠTA, J. – JURČA, V. – HRNČÍŘ, P. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. Praha: Česká společnost pro jakost, 2007. 192s. ISBN 978-80-02-01949-7.

Kapitoly v odborné knize

JURČA, V. Manažer údržby. Praha: Power Print, 2005. 1s. ISBN ISBN nemá. s. Informační systémy v oblasti údržby, s. 354 - 437.

Článek ve sborníku z akce

JURČA, V. – VÍTKOVÁ, V. – ALEŠ, Z. COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS IN AGRICULTURE. In Trends in Agriculture Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 263-268.

ALEŠ, Z. – JURČA, V. – LEGÁT, V. Effectiveness indicators of food processing lines. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 56-61.

VÍTKOVÁ, V. – JURČA, V. – TULACH, P. LEAN REVERSE LOGISTICS IN BEVERAGES. In Trends in Agriculture Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 627-632.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. METHODS USED TO MEASURING FUEL CONSUMPTION DURING OPERATION OF TRACTORS BY TELEMATICS SYSTEMS. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 466-471.

VONDŘIČKA, J. – ALEŠ, Z. – PEXA, M. – JURČA, V. USING OF INVESTMENT SIMULATIONS FOR PLANNING OF MAINTENANCE . In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha. Praha: ČZU Praha, 2010. s. 643 - 647.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. Utilization of satellite monitoring for determination of optimal maintenance interval of agricultural machines. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 512-517.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. – PEXA, M. – VALÁŠEK, P. Utilization of satellite monitoring for maintenance decision making. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1864-1867.

Výsledky s právní ochranou

Palivoměr pro dynamická měření spotřeby Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; Ing. Pexa Martin, Ph.D., 2009

Software

ALEŠ, Z. – **BANCI, M. – **ČANDA, J. – **DIBITANZL, J. – **DOHNAL, J. – **FRAŇKOVÁ, L. – **HANOUSKOVÁ, S. – **HIESS, R. – HOLÚBEK, M. – HROCH, J. – **HROCHOVÁ, I. – JURČA, V. – **KOCUM, J. – **KOCHOVÁ, M. – **KOUBEK, J. – **KRT, M. – LEGÁT, V. – **MAREK, Z. – **NOVÁČEK, P. – **OSVALD, V. – PAVLŮ, J. – PETERKA, B. – PEXA, M. – **REISNER, L. – **RYBNÍČEK, M. – ŠPÁSOVÁ, E. – **ŠTINDL, T. – **ŠTROSSER, I. Informační systém pro řízení údržby, Maintenance management information system, , 2020, XX - Nepřiřazeno, Informační systém pro řízení údr, FV20286, Informační systém pro řízení údržby je programován na backendu v jazyce C# a je postaven na frameworku .NET CORE v kombinaci s ORM vrstvou EntityFramework Core. Na frontendu jsou použity jazyky: TypeScript, JavaScript, CSS, HTML v kombinaci s frameworkem Angular a knihovny jQuery. jako databázi aktuálně využívá MSSQL., Roční zvýšení zisku, Numerica s.r.o., 03382401, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PAVLŮ, J. Optimalizace obnovy majetku. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 86s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. Vědecko-technická rada – program údržby s využitím RCM. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 64s. ISBN: 4170048451 ,

Ostatní výsledky

Accreditation and evalution of Agricultural Engineering studies in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Fajman Martin, CSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin, 2005

Acreditation and evalution of Agricultural Engineering studies in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Fajman Martin, CSc., 2005

Agricultural engineering programmes meeting the FEANI and EURAGENG criteria at Universities in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Analýza hlavních provozních ukazatelů pro hodnocení strojové techniky a výrobních technologií v zemědělství prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., -1

Biosystems Engineering programs of studies placing emphasis in the areas of bio-fuels, bio-materials and quality of products in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

Definition of the emerging biosystems engineering discipline in Czech Republic. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2008

Design of Claim Procedure Methodology for Agricultural Machinery prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2009

Efektivní řízení zásob náhradních dílů v údržbě Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2008

Evaluation of Maintenance Data of Specific Machine prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2004

Evaluation of Maintenance Management Efficiency prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Horáková Adéla, 2006

Evaluation of maintenance management efficiency prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Horáková Adéla; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2006

Example of Maintenance Data Evaluation prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2004

Example of Maintenance Data Evaluation prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Horáková Adéla, 2004

Identifikace slabých míst systému údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Votruba Zdeněk; Ing. Horáková Adéla, 2006

Identifikace slabých míst systému údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Indentification of Weak Points in Maintenance System. prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2007

Informační systém – nástroj pro zvyšování efektivity systému údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2007

Informační systémy v údržbě prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2008

Inovace laboratoří metrologie a řízení jakosti prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., -1

Inteligentní informační systém řízení údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., -1

Jakost, spolehlivost a obnova strojů prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; Ing. Horáková Adéla, 2006

Maintenance Data Evaluation prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2005

Maintenance system of microbrewery prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hojková Hana, 2009

Management spolehlivosti v údržbě prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2005

Manažer údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Voldán František; Ing. Lacko Jozef, 2004

Měření výkonnosti a účinnosti údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2008

Money Centered Maintenance prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2004

Money Centered Maintenance in Transportation prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2005

Nástroje hodnocení úrovně údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Horáková Adéla, 2006

NÁVRH SYSTÉMU JAKOSTI V PODNIKU DODAVATELE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2008

Navrhovaná aplikace pro objednávání dílů ke kvalitativním analýzám ke zvyšování jakosti produkce prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Horáková Adéla, 2006

New Study Program for Academic Education of Maintenance Engineers and Managers in the Czech Republic prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2009

Optimalizace v oblasti odměn obchodníkům za zprostředkování výměny výrobku s dopadem na garanční náklady výrobce prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Horáková Adéla, 2006

Optimization of Standard Preventive Maintenance Intervals prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2007

OPTIMIZATION OF STANDARD PREVENTIVE MAINTENANCE INTERVALS prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2007

Počítačová podpora umožňuje měřit účinnost a efektivnost údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2009

Preventive maintenance improves operating reliability prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; RNDr. Mošna František, Ph.D.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Červenka Vratislav, 2005

Processing of maintenance information system data aimed to determine the contribution of maintenance to the firm’s econom prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Horáková Adéla, 2005

Processing of maintenance information system data aimed to determine the contribution of maintenance to the firm’s economy prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Horáková Adéla, 2005

Projekt EuroMaint 2006 - 2008: Dosažené výsledky Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2008

Projekt Euromaint – sjednocení požadavků na vzdělání pracovníků údržby v rámci EU prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2007

Projekt EuroMaint: Dosažené výsledky prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2008

PROPOSAL OF METHOD FOR CORRECTION OF PREVENTIVE MAINTENANCE INTERVALS prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2008

KIC, P. – JURČA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES IN CZECH REPUBLIC. 2010. Kód ISBN 978-960-6806-13-1 Kód ISSN Místo vydání Athens Název sborníku QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES Počet stran 7 Strana od 40 Strana do 46 Název nakladatele Agricultural University of Athens Datum zahájení 29.04.2010 Místo konání Praha Typ akce EUR - Evropská akce .

KIC, P. – JURČA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIRST TWO CYCLES OF BIOSYSTEMS ENGINEERING UNIVERSITY STUDIES IN CZECH REPUBLIC. 2009. 837 978-960-6806-12-4 Athens Proceedings of the 4th ERABEE Workshop on RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIRST TWO CYCLES OF BIOSYSTEMS ENGINEERING UNIVERSITY STUDIES 4 52 55 Agricultural University of Athens 16.11.2009 Valetta EUR - Evropská akce .

Restructuring Agricultural/Biosystems Engineering Studies and Employability in Czech Republic prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Servisní logistika prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Váňa Josef, 2005

Sledování kvality hliníkových odlitků Ing. Horáková Adéla; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2005

Správně vybraný software pro řízení údržby přináší úspory prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2009

Stanovení přínosu údržby k hospodaření podniku prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2005

Stanovení přínosu údržby k hospodaření podniku prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2005

TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING PROGRAMMES, TUNING TEPMLATES AND DISAPPEARING RARE KNOWLEDGE prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Tvorba multimediálních učebních textů pro výuku předmětu Servisní logistika prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Cindr Přemysl; Ing. Váňa Josef, 2004

Údržba v systémech jakosti prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc., 2005

Údržba v systémech jakosti prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc., 2005

Údržba v systémech jakosti prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Údržba v systémech jakosti prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; Ing. Červenka Vratislav, 2007

Údržba2006 prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc., 2006

Univerzitní vzdělávání techniků a manažerů údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Hladík Tomáš, Ph.D., 2009

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru J03/98:413100016 prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pejša Ladislav, DrSc.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Horáček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2004