×
Ing. Kateřina Kheilová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – KHEILOVÁ, K. Effects of cycloheximide or 6-dimethyl aminopurine on the parthenogenetic activation of pig oocytes using pulsatile treatment with nitric oxide donor. ..., 2009, roč. 54, č. 7, s. 293-306.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – KHEILOVÁ, K. – JÍLEK, F. Histone deacetylase inhibition improves meiotic competence but not developmental competence in growing pig oocyte. Zygote, 2009, roč. 17, č. 11, s. 1 - 8. ISSN: 0967-1994.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŽALMANOVÁ, T. – TŮMOVÁ, L. – KHEILOVÁ, K. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – JÍLEK, F. Pyrethroids cypermethrin, deltamethrin and fenvalerate have different effects on in vitro maturation of pig oocytes at different stages of growth. Animal, 2013, roč. 7, č. 1, s. 134-142. ISSN: 1751-7311.

KHEILOVÁ, K. – PETR, J. – ŽALMANOVÁ, T. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – ŘEHÁK, D. Src family kinases are involved in the meiotic maturation of porcine oocytes. Reproduction Fertility and Development, 2015, roč. 27, č. 7, s. 1097-1105. ISSN: 1031-3613.

Patent

JÍLEK, F. – PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – KHEILOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů aktivací protein kináz C . Úřad průmyslového vlastnictví. 302913. 07.12.2011.

Ostatní výsledky

Nitric oxide the role in the activation of porcine oocytes Ing. Krejčová Tereza, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Krejčová Miroslava; Ing. Tůmová Lenka; Ing. Kheilová Kateřina, 2009

The effect of Src family kinases on the meiotic maturation of porcine oocytes Ing. Kateřina Kheilová, Jaroslav Petr (externí), prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Ing. Lenka Tůmová, Ph.D., Ing. Andrea Dörflerová, Ph.D., 2010

KHEILOVÁ, K. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of the Src kinases in ageing of porcine oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, str. 41-42.