×
Ing. arch. Vlaďka Kirschner, Ph.D.
obdorný asistent
banner

Publikace

Kirschner V., Macků K., Moravec D., et J. Maňas. Measuring the relationships between various Urban Green Spaces and Local Climate Zones. Scientific reports, 2023, 10.1038/s41598-023-36850-6.

Článek v odborném periodiku

PELTAN, T. – BENEŠOVÁ, I. – KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **SOUKUP, T. – **MIKA, J. – **JETEL, V. – NOVOTNÝ, V. – ČERMÁK, J. – **CIHLÁŘ, J. – **HLAVÁČEK, J. – MECNEROVÁ, K. – MAIER, K. Plánování obytné funkce ve smršťujících se městech. Urbanizmus a územní rozvoj, 2022, roč. neuvedeno, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **ŘEZÁČOVÁ, V. – PELTAN, T. Poorer Regions Consume More Undeveloped but Less High-Quality Land Than Wealthier Regions—A Case Study. Land, 2022, roč. 12, č. 113, s. 1-14. ISSN: 2073-445X .

KIRSCHNER, V. – PELTAN, T. Towards better cooperative learning in urban planning education . ..., 2019, roč. neuvedeno, č. August, s. 1-16. ISSN: N.

KIRSCHNER, V. Omezení automobilové dopravy ve městech ve prospěch chodce . Urbanizmus a územní rozvoj, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 13-16. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – MAIER, K. Otevřen nový obor územního plánování . Urbanizmus a územní rozvoj, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 17-18. ISSN: 1212-0855.

Článek ve sborníku z akce

KIRSCHNER, V. IDENTITA VEŘEJNÝCH PROSTOR MULTIKULTURNÍCH MĚST. In Architektura v perspektivě 2017 02.11.2017, Ostrava. Ostrava: Technická univerzita Ostrava , 2017. s. 149-152.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. Defining built-up area using Urban Atlas maps – Case of Prague . In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol.1, Book 2 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 625-632.

KIRSCHNER, V. Analýza systému veřejných prostranství ve struktuře města - Případová studie Hostivice. In 8th Architecture in Perspective 2016 13.10.2016, Ostrava. Opava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 75-77.

KIRSCHNER, V. – JŮZOVÁ, B. Využívanost parků v Praze 6. In Architecture in Perspective 2015 24.09.2015, Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 22-24.

Certifikované metodiky

PELTAN, T. – MAIER, K. – BENEŠOVÁ, I. – SOUKUP, T. – FRANKE, D. – **JETEL, V. – KIRSCHNER, V. – NOVOTNÝ, V. – **MIKA, J. – KADLECOVÁ, P. – **CIHLÁŘ, J. – **GLOSER, M. – MECNEROVÁ, K. – **HLAVÁČEK, J. Metodika pro plánování obytné funkce a infrastruktur ve městech procházejících procesem smršťování, Methods for planning of housing and infrastructures in towns undergoing the process of shrinkage, shrinking cities; urban shrinkage; housing; public infrastructure; town and country planning; urban planning, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika plánování smršťování, Výsledek bude přístupný neomezenému okruhu uživatelů ve formátu PDF, a to včetně případových studií ilustrujících užití výsledku. Byla uzavřena smlouva o využití výsledku s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR., Výsledek je určen pro metodickou podporu a zvýšení kvality plánování ve městech procházejících procesem smršťování. Aplikace navržených postupů přispěje k omezení negativních dopadů smršťování, včetně omezení dopadů na veřejné rozpočty a snížení rizika plošného znehodnocení nemovitostí v soukromém i veřejném vlastnictví., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj, 28.01.2022,