×
Ing. Aleš Klement, Ph.D.
Aleš Klement
banner

Granty

Možnosti využití VNIR spektroskopie pro predikci půdních vlastností na výsypkách

GA FAPPZ, 2011-2011

Vliv obsahu organické hmoty, rizikových prvků a organických polutantů na kvalitu půdy

GA FAPPZ, 2020-2021