×
Ing. Martin Kočárek, Ph.D.
banner

Životopis

Zaměstnání:

1. 7. 2008              Vědecko-pedagogický pracovník na Katedře pedologie a ochrany půdy ČZU v Praze

1. 3. 2005              Technický pracovník na Katedře pedologie a geologie ČZU v Praze

Vzdělání:

18. 2. 2005            Státní doktorská zkouška

2001                      Zahájení prezenčního doktorského studia na katedře pedologie a geologie ČZU, obor Ochrana půdy a meliorace; téma disertační práce: Modelování degradace pesticidů v půdě

5. 6. 2001              Státní závěrečná zkouška, obhájení diplomové práce na téma: Vliv vybraných půdních vlastností na speciaci hliníku v půdě v závislosti na druhu porostu, získání titulu Ing.

1995-2001             ČZU, Agronomická fakulta, rostlinná produkce

1991-1995             Střední zemědělsko-technická škola ve Frýdlantu v Čechách

Kurzy a stáže:

2002                      Tříměsíční studium půdní organické hmoty na Neapolské univerzitě, katedra agrární chemie

2002                      Kurz Měření vibračních spekter a kurz Interpretace vibračních spekter

2005                       3rd European Summer School on Soil Survey 2005

2005                      Kurz HPLC

2007                      International Summer School "Natural Organic Matter: A resource for environment and nanotechnologies". Royal Palace, Faculty of Agricultural Sciences, Portici (Napoli)

2009                      Modeling water flow and contaminant transport in soil and groundwater using the Hydrus computer software packages

 

Účast na grantech:

2003-2004             Půlroční pracovní pobyt v Peru, účast na projektu „Zřízení rozvojového a extenzifikačního centra v amazonské pánvi Peru za účelem vytváření trvale udržitelných technologií v zemědělství“ (spoluřešitel)

2005-2007             GA ČR, 103/05/2143, Charakteristiky pórového systému v půdních hydraulických funkcích (spoluřešitel)

2006-2010             Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2B06095, Výskyt a transport pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace monitoringu pesticidů v hydrosféře ČR (2006-2010) (spoluřešitel)

2007                       Dvouměsíční pracovní pobyt v Angole, spolupráce na projektu „Ustavení centra pro zemědělské vzdělání v provincii Bié-Angola“

2007-2010             Akademie věd České republiky, IAA300120701, Dlouhodobé měření a analýza dynamiky magnetických částic atmosférického spadu v půdách (spoluřešitel)

Profesní dovednosti:

Práce s PC:           Běžná práce s PC, ovládání kancelářských aplikací, práce s MS Office, práce s programy Statgraphics Plus, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dobrá orientační schopnost v internetu

Cizí jazyky:            Anglický - aktivní znalost

                              Španělský - aktivní znalost

Řidičský průkaz:    skupiny A, B, C, T

 

Profesní zkušenosti:

              Stanovení základních půdních charakteristik

              Vzorkování půdy a půdní vody

Monitoring půdní vlhkosti, půdní teploty, sací tlakové výšky a práce s infiltrometry

              Monitoring transportu kontaminantů v půdě

              Determinance pesticidů v půdě metodou HPLC

              Práce se spektrometrem a NCS analyzátorem