×
prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TALAŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **HADRAVA, J. – **BENDA, D. – KOCOUREK, F. – KAZDA, J. High degree of philopatry is required for mobile insects used as local indicators in biodiversity studies. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 94, č. November, s. 99-103. ISSN: 1470-160X.

GABRIELOVÁ, L. – KUBÁTOVÁ, A. – KOCOUREK, F. Potenciálně toxinogenní mikromycety na transegnní Bt-kukuřici a netransgenních hybridech kukuřice.. Mykologické listy, 2007, roč. 0, č. 0, s. 58 - 59. ISSN: 1213-5887.

KOCOUREK, F. – **STARÁ, PH.D., I. – **SOPKO, B. – **TALACKO, P. – **HARANT, K. – HOVORKA, T. – **ERBAN, T. Proteogenomic insight into the basis of the insecticide tolerance/resistance of the pollen beetle Brassicogethes (Meligethes) aeneus. Journal of Proteomics, 2021, roč. , č. 233, s. 1-8. ISSN: 1874-3919.

KOVAŘÍKOVÁ, K. – KOCOUREK, F. Účinnost insekticidů na housenky zápředníčka polního (Plutella xylostella L.). Zahradnictví, 2016, roč. , č. 3, s. 50-52. ISSN: 1213-7596.

Odborná monografie

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

Kapitoly v odborné knize

KOCOUREK, F. – SUS, J. – KLOUTVOROVÁ, I. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů, s. 43-44.

RAKOUSKÝ, S. – ONDŘEJ, M. – SEHNAL, F. – HABUŠTOVÁ, O. – HUSSEIN, M. – OVESNÁ, J. – KUČERA, L. – KOCOUREK, F. – DOSTÁLOVÁ, R. – SEIDENGLANZ, M. – TEJKLOVÁ, E. – GRIGA, M. NAP, J. P., ATANASSOV, A., STIEKEMA, W.J.: Genomics for Biosafety. USA: Nato Science Series, 2004. 1s. ISBN 1-58603-432-4. s. Transgenic Plant Products and their Introduction into the Environment and Crop Protection Systems, a Risk Assessment. , s. 1 - 0.

Certifikované metodiky

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

Ostatní výsledky

Toxigenic micromycetes and their mycotoxins associated with transgenic Bt-maize and nontransgenic hybrids of maize Mgr. Gabrielová Ludmila; Kubátová Alena; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2006

Amylase inhibitors as protein biopesticides Hubert Jan; Dolecková-Marešová Lucie; Pravcová M.; Kluh Ivan; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Hýblová Jana; Ing. Mareš Michael; Ing. Stejskal Václav, Ph.D., 2005

Bean alpha-amylase inhibitor: A perspective transgene for plant biotechnology applications. Ing. Hýblová Jana; Ing. Kluh Ivan; Ing. Horn Martin; Hubert Jan; Voburka Zdeněk; Ing. Marešová Lucie; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Kudlíková Iva; Mareš Michael, 2005

Bělásek řepový. Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Bt-maize & Trichogramma wasp – two compatible strategies in control of European corn borer (Ostrinia nubilalis) Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Říha Karel, 2004

Černopáska bavlníková Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Detection of toxinogenic micromycetes on barley grown after maize Ing. Remešová Jana; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2006

Effect of azadirachtin applied systemically through roots of plants on the mortality, development and fecundity of the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae Pavela Roman; Ing. Bárnet Martin; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

EVALUATION OF RESISTANCE OF COLORADO POTATO BEETLE (Leptinotarsa decemlineata_ Say) TO INSECTICIDES IN BIOASSAYS Ing. Naďová Kateřina; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Stará Jitka, 2006

Geneticky modifikovaná kukuřice a parazitická vosička Trichogramma – dvě perspektivní metody ochrany kukuřice vůči zavíječi kukuřičnému Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Říha Karel, 2004

Hodnocení resistence vybraných populací mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata, Say) k insekticidům. Ing. Naďová Kateřina; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Stará Jitka; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2005

HODOCENÍ ÚČINNOSTI INSEKTICIDŮ NA MANDELINKU BRAMBOROVOU (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA,SAY) A JEJÍ ODOLNOST K NIM Ing. Naďová Kateřina; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Stará Jitka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2006

Inhibitory specificity and insecticidal selectivity of α-amylase inhibitor from Phaseolus vulgaris. Kluh Ivan; Horn Martin; Ing. Hýblová Jana; Hubert Jan; Dolecková-Marešová Lucie; Voburka Zdeněk; Kudlíková Iva; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Mareš Michael, 2004

Kovolesklec gama. Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Micromycetes of genus Fusarium on barley grown after maize Ing. Remešová Jana; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2006

Monitoring rezistence obaleče jablečného (Cydia pomonella) k Cydia pomonella granulovirus Ing. Zichová Tereza; Stará Jitka; Falta Vladan; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Kumar Kundu Jiban, 2009

Můra kapustová Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Můra zelná. Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Ochrana brambor vůči mandelince bramborové s ohledem na výskyt populací škůdce resistentních k insekticidům Stará Jitka; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Naďová Kateřina, 2004

Osenice černé C Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Osenice polní Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Osenice vykřičníková Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Potentially toxigenic micromycetes on transgenic Bt-maize and nontransgenic hybrids of maize. Mgr. Gabrielová Ludmila; Kubátová Alena; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2007

Přínosy a rizika pěstování Bt-kukuřice Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Říha Karel, 2004

Toxigenic micromycetes and their mycotoxins in grains of transgenic Bt-maize hybrid and nontransgenic hybrids Mgr. Gabrielová Ludmila; Ing. Remešová Jana; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Říha Karel, 2005

Toxigenic micromycetes and their mycotoxins in grains of transgenic Bt-maize hybrid and nontransgenic hybrids. Mgr. Gabrielová Ludmila; Ing. Remešová Jana; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Říha Karel, 2006

Two control strategies against European corn borer (Ostrinia nubilalis) using Bt-maize and Trichogramma wasp Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ing. Říha Karel, 2005

Vývoj metodiky pro biologické tesdtování citlivosti přírodních populací obaleče jablečného (Cydia pomonella) k bakukloviru Cydia pomonella granulovirus Ing. Zichová Tereza; Stará Jitka; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; Ryšánek Jaroslav; Kumar Kundu Jiban, 2007

Zavíječ kukuřičný Vošta Martin; Březíková Milena; Ing. Holý Kamil; Ing. Říha Karel; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004

Zavíječ kukuřičný – účinnost geneticky modifikované kukuřice v ochraně proti zavíječi kukuřičnému v ČR Ing. Říha Karel; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc., 2004