×
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
banner

Granty

Stanovení antibakteriální a protizánětlivé aktivity vybraných druhů rodu Nigella L.

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Stanovení antimikrobiální aktivity vybraných druhů rodu Rhaponticum Ludw.

Grantová agentura ČR, 2002-2005

Isoflavonoidy v čeledích Myrtaceace a Rutaeae

Grantová agentura ČR, 2003-2005

Revize taxonomické distribuce isoflavonoidů

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Stanovení biologické aktivity a chemického složení vybraných druhů tropických a subtropických Ranunculaceae

Grantová agentura ČR, 2008-2010

Chemotaxonomie isoflavonoidů

Grantová agentura ČR, 2009-2012

Léčivé rostliny jako zdroj antimikrobiálních látek

GA FTZ, 2010-2010

Využití účinných látek rostlin v boji proti patogenním mikroorganismům

GA FTZ, 2011-2011

Antimikrobiální a antioxidační aktivita extraktů a látek rostlinného původu

GA FTZ, 2012-2013

Biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu

GA FTZ, 2013-2013

Biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu

GA FTZ, 2014-2014

Chemické složení a biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu

GA FTZ, 2015-2015

Tropické rostliny jako zdroj bio. aktiv.

GA FTZ, 2016-2016

Biologicky aktivní látky v léčivých a jedlých tropických rostlinách

GA FTZ, 2017-2017

Chemické složení a biologická aktivita léčivých a jedlých tropických rostlin

GA FTZ, 2018-2018

Biologická aktivita a chemické složení látek získaných z léčivých a jedlých tropických rostlin

GA FTZ, 2019-2020

Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin

GA FTZ, 2020-2021

Vývoj těsnícího víčka pro mikrotitrační destičky k testování těkavých látek

Technologická agentura ČR, 2021-2023

Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin

GA FTZ, 2021-2022

Medicinal and edible plants from tropics as source of biologically active compounds

GA FTZ, 2022-2023